• BIST 100

  10991,60%-0,88
 • DOLAR

  32,85% 0,01
 • EURO

  35,67% -0,01
 • GRAM ALTIN

  2555,59% 0,42
 • Ç. ALTIN

  4137,74% 0,14

Biyoçeşitlilik Koruma Programları: Yaşam Ayavefe'nin Çevre Projeleri

Biyoçeşitlilik Koruma Programları: Yaşam Ayavefe'nin Çevre Projeleri

GÜNCEL 8.07.2024 12:29:00
Biyoçeşitlilik Koruma Programları: Yaşam Ayavefe

 

Yaşam Ayavefe ve ekibi, çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda, biyoçeşitlilik koruma programlarının önemi üzerine konuştuğumuzda, projelerin detaylarına ve topluma sağladığı katkılara daha yakından bakma fırsatı buluyoruz.

Çalışmalarının temelinde yatan motivasyonu sorduğumuzda, Yaşam Ayavefe şunları söylüyor: "Doğanın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakma arzusu, tüm projelerimizin merkezinde yer alıyor. Biyoçeşitlilik, yaşamın sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir unsurdur ve biz bu bilinçle hareket ediyoruz."

Bu projelerden biri olan "Yeşil Dünya Girişimi" kapsamında, yerel topluluklarla iş birliği içinde çalışıldığını belirten Yaşam Ayavefe, bu sayede hem biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağladıklarını hem de toplumun çevre bilincini artırdıklarını ifade ediyor.

Çevre projelerindeki yenilikçi yaklaşımlarına değindiğimizde ise, teknolojinin gücünden yararlandıklarını vurguluyor. "Yenilikçi çözümlerle, çevre koruma çalışmalarını daha etkili bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Örneğin, dronlar aracılığıyla yapılan ağaçlandırma çalışmaları, hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir verimlilik sağlıyor" diyor Yaşam Ayavefe.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkılarını sorduğumuzda ise, projelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtiyor. "Sürdürülebilir kalkınma, tüm yönleriyle ele alındığında gerçek anlamda başarıya ulaşabilir. Biz de projelerimizde bu bütüncül yaklaşımı benimsiyoruz" şeklinde konuşuyor.

Toplumda yarattıkları bilinç ve etki hakkında ise, eğitim programları ve kampanyalar aracılığıyla çevre koruma bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söylüyor. "Bireylerin çevre konusunda bilinçlenmesi ve aktif rol alması, değişimin anahtarıdır. Bu yüzden toplumu bilgilendirme ve harekete geçirme çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz" dedi Yaşam Ayavefe.

Son olarak, gelecek vizyonlarına ilişkin sorumuzu yanıtlarken, "Sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gelecek nesillerin daha yeşil ve yaşanabilir bir dünyada yaşaması için çabalamak, bizim en büyük amacımız" diyerek sözlerini tamamlıyor Yaşam Ayavefe.

Yaşam Ayavefe ve Çevre BilinciYaşam Ayavefe, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında önemli çalışmalar yürüten bir isim. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz röportajda, çevre bilincini artırma yolları ve toplumda sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir farkındalık yarattığını detaylarıyla öğrendik.

Röportajcı: Çevre bilincini artırmak adına yürüttüğünüz çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ayavefe: Çevre bilinci, bireylerin çevrelerindeki yaşam kalitesini koruma ve iyileştirme konusundaki duyarlılıklarını ifade eder. Biz bu bilinci artırmak için öncelikle eğitim programları düzenliyoruz. Okullarda ve topluluklarda çevre koruma bilincini artırmaya yönelik seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Röportajcı: Projelerinizde hangi yenilikçi yöntemleri kullanıyorsunuz?
Ayavefe: Yenilikçi yöntemlerimiz arasında, özellikle gençler arasında popüler olan dijital platformları kullanarak bilgilendirme yapmak yer alıyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için sanat ve medyayı da bir araç olarak kullanıyoruz. Örneğin, çevre temalı kısa filmler ve belgeseller üretiyoruz.

Röportajcı: Toplumda sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir farkındalık yaratıyorsunuz?
Ayavefe: Sürdürülebilirlik, sadece çevreyi korumakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik ve sosyal boyutları da içeren geniş bir kavram. Biz bu kapsamda, sürdürülebilir yaşam tarzlarını teşvik eden kampanyalar düzenliyoruz. Özellikle atık azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularında toplumu bilinçlendiriyoruz. Aynı zamanda, yerel toplulukların kendi çevrelerini koruma konusunda nasıl etkili olabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıyoruz.

Röportajcı: Gelecek projeleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ayavefe: Gelecek projelerimiz arasında, çevre koruma konusunda ulusal ve uluslararası iş birliklerini artırmak yer alıyor. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak adına teknolojinin sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanmayı planlıyoruz. Özellikle, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeye yönelik projeler geliştiriyoruz.

Röportajımız, Yaşam Ayavefe'nin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusundaki tutkusuyla toplumda olumlu değişiklikler yaratma çabasını gözler önüne serdi. Onun çalışmaları, çevre koruma bilincinin nasıl artırılabileceği konusunda değerli içgörüler sunuyor.

Biyoçeşitlilik Koruma Stratejileri 

Bugün, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli adımlar atan Yaşam Ayavefe ile biyoçeşitlilik koruma stratejileri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Projelerin uygulanış şekilleri, hedefleri ve bu yolda karşılaşılan zorluklar hakkında değerli bilgiler edindik.

Yaşam Ayavefe, çevre korumanın sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek hareket etmeyi gerektirdiğini vurguladı. Bu bağlamda, biyoçeşitlilik koruma projelerinin, ekosistemlerin sağlığını korumak ve doğal yaşamın sürekliliğini sağlamak adına hayati önem taşıdığını belirtti.

Projelerin uygulanış şekillerine değinen Yaşam Ayavefe, saha çalışmalarının, bilimsel araştırmaların ve toplum bilincini artırma faaliyetlerinin bu projelerin temel taşları olduğunu ifade etti. Özellikle yerel toplulukların projelere dâhil edilmesinin, sürdürülebilirliğin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını ekledi.

Hedefler konusunda ise, Yaşam Ayavefe, biyoçeşitlilik koruma projelerinin en önemli amacının, nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve doğal yaşam alanlarının genişletilmesi olduğunu söyledi. Bu hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Söyleşimiz, Yaşam Ayavefe'nin çevre koruma konusunda toplumda farkındalık yaratma çabalarıyla son buldu. Özellikle genç nesiller arasında çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim programları ve kampanyalar düzenlediklerini, bu sayede geleceğin çevre koruma liderlerini yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu anlamlı ve önemli çalışmaların, sadece bugünümüzü değil, yarınımızı da güvence altına aldığını görmek, umut verici. Yaşam Ayavefe'nin çabaları, biyoçeşitlilik koruma stratejilerinin uygulanması ve çevre bilincinin artırılması konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor.

Yaşam Ayavefe'nin Çevre Projelerindeki Yenilikler

Yaşam Ayavefe'nin çevre projeleri, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda gerçekleştirilen bir röportaj, projelerin derinlemesine incelenmesi ve bu çalışmaların etkilerinin anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Röportajımıza konuk olan Yaşam Ayavefe Çevre Projeleri Koordinatörü, yakın zamanda hayata geçirilen yenilikçi projeler ve bu projelerin çevre üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verdi.

Röportajcı: Çevre projelerindeki yenilikçi yaklaşımlarınızdan bahseder misiniz?

Çevre Projeleri Koordinatörü: Tabii ki. Özellikle atık yönetimi ve enerji tasarrufu alanlarında yeni teknolojileri entegre etmeye büyük önem veriyoruz. Örneğin, son projemizde, güneş enerjisi panellerinden elde edilen enerjiyi kullanarak atık suyun arıtılmasını sağlayan bir sistem geliştirdik. Bu sayede hem enerji tasarrufu sağlıyoruz hem de atık suları yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz.

Röportajcı: Bu projelerin çevreye etkileri nelerdir?

Çevre Projeleri Koordinatörü: Projelerimiz, çevreye duyarlı teknolojiler sayesinde doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuyor. Örneğin, az önce bahsettiğim atık su arıtma projesi, su kaynaklarının korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji kullanımını artırarak karbon ayak izimizi azaltıyoruz.

Röportajcı: Projelerinizin topluma etkisi nedir?

Çevre Projeleri Koordinatörü: Projelerimiz, toplumun çevre bilincinin artırılmasına yönelik önemli bir rol oynuyor. Özellikle eğitim programlarımız ve kampanyalarımız, toplumu çevre koruma konusunda bilgilendiriyor ve bu konuda farkındalık yaratıyor.

Röportajcı: Gelecek projeleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Çevre Projeleri Koordinatörü: Gelecek dönemde, iklim değişikliğiyle mücadele etmeye yönelik projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, karbon emisyonunu azaltmaya yönelik yenilikçi çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, biyoçeşitliliği koruma ve artırma projelerimiz de devam edecek.

Bu röportaj, Yaşam Ayavefe'nin çevre projelerindeki yenilikçi yaklaşımlarını ve bu projelerin hem çevre hem de toplum üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seriyor. Sürdürülebilir bir gelecek için yapılan bu çalışmalar, umut verici ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Ayavefe


 

Yaşam Ayavefe, sürdürülebilir kalkınma alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu bağlamda, kurumun gelecek vizyonu ve projeleri üzerine kuruluşun çevre mühendisi Aylin Demir ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Aylin Demir: "Bilindiği üzere, sürdürülebilir kalkınmanın temel amacı, mevcut kaynakların gelecek nesiller tarafından da kullanılabilir olmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, biz de Yaşam Ayavefe olarak çeşitli projeler geliştiriyoruz."

Röportajcı: "Peki, bu projelerden bazıları nelerdir ve nasıl bir etki yaratmayı hedefliyorsunuz?"

Aylin Demir: "Örneğin, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, karbon ayak izimizi azaltmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, toplumda çevre bilincini artırmak adına eğitim programları ve atık yönetimi projeleri de yürütüyoruz."

Röportajcı: "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için karşılaştığınız zorluklar nelerdir?"

Aylin Demir: "Büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi her zaman zorluklar barındırır. Özellikle finansman ve toplumun bu projelere adaptasyonu, en büyük zorluklardan biri. Ancak, toplumun desteğini alarak ve doğru finansman yöntemleriyle bu zorlukların üstesinden gelebiliyoruz."

Röportajcı: "Yaşam Ayavefe'nin gelecek vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz?"

Aylin Demir: "Gelecekte, çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında öncü bir kuruluş olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, inovatif projeler geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyoruz."

Röportajcı: "Son olarak, topluma ve diğer kuruluşlara sürdürülebilir kalkınma adına bir mesajınız var mı?"

Aylin Demir: "Sürdürülebilir bir gelecek, yalnızca bireylerin veya tek bir kuruluşun çabalarıyla elde edilemez. Bu nedenle, herkesi çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma konusunda sorumluluk almaya ve katkı sağlamaya davet ediyorum."

Toplumda Yaşam Ayavefe'nin RolüYaşam Ayavefe, çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalara imza atarak, toplumun bu konulara bakış açısını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu bağlamda, çeşitli eğitim programları ve kampanyalar aracılığıyla halkın çevre bilincinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atmıştır. Bu makalede, Yaşam Ayavefe'nin çevre koruma konusundaki etkileri ve toplumda yarattığı bilinç düzeyi üzerine bir röportaj gerçekleştirilmiştir.

 

Röportajcı: Yaşam Ayavefe çevre koruma alanında birçok projeye imza atmış durumda. Bu projelerin toplum üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Röportaj Yapılan Kişi: Yaşam Ayavefe'nin projeleri, toplumu çevre konusunda bilgilendirme ve farkındalık yaratma konusunda büyük bir rol oynamıştır. Özellikle gençler arasında çevre bilincini artırmak adına düzenlenen eğitim programları ve kampanyalar, gelecek nesillerin çevre koruma konularına daha duyarlı yaklaşmasını sağlamıştır.

 

Röportajcı: Peki, bu projelerin uygulanması sırasında karşılaşılan zorluklar nelerdir?
Röportaj Yapılan Kişi: Her ne kadar toplumun çoğunluğu çevre koruma projelerine olumlu yaklaşsa da, bazı kesimlerin bu tür projelere karşı direnç göstermesi en büyük zorluklardan biridir. Ancak Yaşam Ayavefe bu engelleri, projelerin önemini ve getireceği faydaları etkili bir şekilde anlatarak aşmayı başarmıştır.

 

Röportajcı: Yaşam Ayavefe'nin çevre koruma konusunda gelecek planları nelerdir?
Röportaj Yapılan Kişi: Yaşam Ayavefe, çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında yeni projeler geliştirmeye devam edecek. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etme ve atık yönetimi konularında yeni kampanyalar planlanıyor. Ayrıca, çevre bilincini daha da artırmak adına okullarda eğitim programlarının genişletilmesi hedefleniyor.

 

Bu röportaj, Yaşam Ayavefe'nin çevre koruma konusundaki çalışmalarının toplum üzerindeki etkisini ve geleceğe yönelik planlarını gözler önüne sermiştir. Çevre koruma bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir dünya için atılan adımlar, gelecek nesiller için de büyük önem taşımaktadır.


20 Yaş Diş Sorunu Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli?

Kaymakam Kahraman, Kur’an Kurslarını Ziyaret Etti

KALSİAD Başkanı Yasin Burak Arslan: Uygulamalı Eğitim Sanayi İçin Kritik

Plaj Arabası: Plaj Günleriniz İçin Neden Olmazsa Olmaz?

Anamur Kültür ve Muz Festibali Deniz’in bu selfisi ile son buldu

Türkiye’nin En Uzun Yelken Yarışı: Emirgan’dan Göcek’e

Mithat Ünal'ın Objektifinden Dolunay ve Sokak Lambasının Muhteşem Ahengi

Yıldız Sporcular, Türk ve KKTC Bayrağını İki Cumhurbaşkanına Teslim Etti

Plaj Arabası: Plaj Günleriniz İçin Neden Olmazsa Olmaz?

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin’de ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılı Kutlandı

Ayşe’nin Tatile Çıkışının 50. Yıldönümünde Anamur İskelesi, ikmal noktası oldu

Anamur 16. Kültür ve Muz Festivali ile Coşuyor

Ödüllü Yazar ve Şair Betül Fırat’ın 9. Eseri “Şair Rıhtımında Şiirler” Raflarda!

Anamur’un Yeni Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı Göreve Başladı

Yıldızlar Bayrağımızı 4. Kez Kulaçlarıyla Kıbrıs’a Taşıyor

Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesinde Medya ve İletişim Okumaları Başladı

Anamur’da ORKÖY Kredisi ile Üreticilere Traktör Desteği

Bayrağımızı KKTC’ye Götürecek Yıldızlardan Kaymakam Bozdemir’e Nezaket Ziyareti

Kaymakamı Bozdemir, LGS Birincisi İlkim Duru'yu Makamında Ağırladı

Ergenlikte Yalnızlık Psikolojiyi Olumsuz Yönde Etkileyebiliyor.

Çocuklar da Kalp Çarpıntısına Dikkat!

Son 53 Yılın En Sıcak Yazını Yaşıyoruz

Yaşam Ayavefe ve Psikolojik Sağlık: Modern Dünyada Stres Yönetimi Yöntemleri

Kaymakam 15 Temmuz Şehidi İle İlgili Anısını Anlatırken Kendini Zor Tuttu

Yaşam Ayavefe’nin İnovasyonlarıyla Biyoteknoloji: Sağlıkta Devrim Yaratan Gelişmeler

Kaymakam BOZDEMİR’den 15 Temmuz Milletimizin Zaferi Yıl Dönümü Mesajı

Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük'ten Gıda Zehirlenmesi ile ilgili Çarpıcı Bilgiler

Jandarmanın Uyuşturucu Madde Operasyonunda  4 Şüpheli Yakalandı

Genç’ten 15 Temmuz Milli Birlik Günü Mesajı paylaştı

Yükleniyor

20 Yaş Diş Sorunu Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli?

Kaymakam Kahraman, Kur’an Kurslarını Ziyaret Etti

KALSİAD Başkanı Yasin Burak Arslan: Uygulamalı Eğitim Sanayi İçin Kritik

Anamur Kültür ve Muz Festibali Deniz’in bu selfisi ile son buldu

Yıldız Sporcular, Türk ve KKTC Bayrağını İki Cumhurbaşkanına Teslim Etti

Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin’de ‘Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. Yılı Kutlandı

Ayşe’nin Tatile Çıkışının 50. Yıldönümünde Anamur İskelesi, ikmal noktası oldu

Anamur 16. Kültür ve Muz Festivali ile Coşuyor

Ödüllü Yazar ve Şair Betül Fırat’ın 9. Eseri “Şair Rıhtımında Şiirler” Raflarda!

Anamur Belediye Seçim Sonuçları

Durmuş Deniz Kimdir?

Durmuş Deniz'den Tıp Bayramı Mesajı

Başkan Tarhan: “Kazanacağım ve CHP’ye döneceğim”

İyi  Parti Anamur’da Tam Kadro Sahada

Kılınç Bahçelievlerde Böyle Karşılandı

Muhtar Adayı Muharrem Garip: 'Kalınören Değişim İstiyor'

CHP'nin Başkan Adayı Durmuş Deniz Örene Böyle Teşekkür Etti

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ GÜLCAN KIŞ: TRT, AKP’NİN PROPAGANDA ARACINA DÖNDÜ

SERDAR SOYDAN ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Türkiye’nin En Uzun Yelken Yarışı: Emirgan’dan Göcek’e

Yıldızlar Bayrağımızı 4. Kez Kulaçlarıyla Kıbrıs’a Taşıyor

Anamur Belediyespor’u Profesynel Ligte Görmek İstiyoruz

Türkiye Hollanda 2024 Çeyrek Final Maçı Canlı

Avrupa Basketbolunun Hükümdarları

Türk Milli Takımı 11 Haziran'da Deister tepelik bölgesinin eteklerinde kamp kuruyor

Euro 2024 Türkiye Haberleri

Anamur İdman Yurdu’ndan Başkan Deniz’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Göztepe, Sezonu İkinci Sırada Tamamladı: Lig Sonuçları Değerlendirildi

Hull City, Zorlu Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Ayrılıklar ve Gerilim Dolu Yeni Bölümler

Kızılcık Şerbetinde bu Hafta Neler Oldu?

Kızıl Goncalardan Ortalık Toz Duman Meryem’e Ağır Suçlama

Sare Ayça Anamur’un Gururu Oldu

Askan Mühendislik Makina: Güvenilir Çözümler, Dayanıklı Malzemeler

Lara Di Lara’nın Dördüncü Albümü “Eskisi Gibi Değil” Çıktı!

ETS’de Yaza Özel Fırsatlar Devam Ediyor!

Yenişehir Belediyesi, Dünya Barış Günü’nde Sadık Gürbüz’ü Mersinlilerle buluşturacak

Başarılı Sanatçı Ersin Güloğlu yepyeni şarkısı Yalan Değil yayında!

İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen Aynı Sahnede

Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmetleri: Yaşam Ayavefe'nin Desteklediği Projeler

Anamur'da Miniklerin Mezuniyet Sevinci: Yıl Sonu Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulunda Erasmus Hareketliliği Devam Ediyor

EKPSS, Sonuçları 23 Mayısta Açıklanacak

Jandarmadan Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi

Prof. Dr. Hasan Yıldırım Anamur Ters Laleyi Bilim Dünyasına Tanıttı

Üniversite Soruları Nasıl Hazırlanır?

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş: ‘Eğitim Sadece Sınıfta Değil Sahada da Olur’

Çözüm Okulları Eğitimde Global Dünya’nın Kapılarını Aralıyor

Başkan Kılınç'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16