RAMAZAN AYININ VAZGEÇİLMEZLERİ; HACİVAT-KARAGÖZ VE NASREDDİN HOCA
Tarih: 6.6.2018 00:18:50 / 273okunma / yorum
Gazi Mert (SOHBET KÖŞESİ)

RAMAZAN AYININ VAZGEÇİLMEZLERİ; HACİVAT-KARAGÖZ VE NASREDDİN HOCA…

Ramazan ayının bitimine neredeyse 1 haftalık bir süre kaldı…

Bu yıl Ramazan ayı çok bereketli ve renkli geçti…

Belediyeler ve özel kuruluşların iftar sofraları ve ramazan eğlenceleri görülmeye değerdi.

Ramazan eğlenceleri denince ilk akla gelen sahne gösterileri arasında Hacivat Karagöz oyunu gelir.

Hacivat Karagöz gösterileri iftar organizasyonları, Belediyelerin Ramazan etkinlikleri ve sahne gösterilerinde sergilenmektedir.

Temaşa sanatı, Meddah, Hacivat-Karagöz, Tasavvuf Musikisi, Sema gösterileri, Hayal sahnesi, Fasıl heyeti, Kukla…

Bunlar milli benliğimizin ve edebiyatımızın değişmez temel taşlarıdır…

Hacivat ve Karagöz kimdir? Yaşamış mıdır,yaşamamış mıdır?..Yoksa bir hayal ürünü müdür?..

Edebiyat ve tarih kitaplarında belirtildiğine göre; Hacivat ve Karagöz Ramazan eğlencelerinin başkahramanlarındandır…

Bizim çocukluğumuzda bundan 50-60 yıl önce köy ilkokullarımıza kadar gelen sanatçılar KARAGÖZ oynatırlardı…

Şimdi bu tarihi oyunumuzu Yunanlılar kendilerine mal etmeye çalışıyorlar…

Hatta Yunanlıların bu oyunumuzu kendilerine mal ettiklerine şahit oluyoruz…

Buradan Kültür Bakanlığımızı da göreve çağırıyoruz;

Lütfen Hacivat-Karagöz oyunumuza sahip çıkınız…

Hacivat-Karagöz oyunu bizim kültür mirasımızdır…

Milli, benliklerimize ve Kültür miraslarımıza sahip çıkmak en büyük görevimiz olmalıdır…

Son yılların en güncel sorularından biri; Hacivat ve Karagöz Türklerin midir yoksa Yunanlıların mıdır?

Gerçek şudur:

Hacivat ve Karagöz ikinci Osmanlı Padişahı Orhan Gazi zamanında yaşamıştır…

Orhan Gazi; 1324 – 1326 yılları arasında Padişahlık yaptığına göre demek ki Hacivat ve Karagöz bu yıllarda yaşamıştır…

Rivayete göre Orhan Gazi Bursa´da bir Cami yaptırmaktadır…

Bu Cami´nin inşaatında Karagöz adında bir işçi çalışmaktadır. Karagöz; Duvar taşlarını demir kenetlerle birbirine bağlamaktadır…

Aynı inşaatta arkadaşı Hacı İvad (Hacivat) da çalışmaktadır…

Karagözle Hacivat´ın birbirleriyle şakalaşmaları, işçilerin de onların hallerine gülüp çalışmayı aksatmaları yüzünden işler ilerlememektedir…

Orhan Gazi inşaatı gezerken inşaatın ilerlemediğini görünce mimarbaşıyı sorguya çeker…

Mimarbaşı Hacivat´la Karagöz´ün durumunu anlatır…

Padişah kızmıştır. Her ikisini de huzuruna çağırır. Bir hamam muhaveresi yaptırır. Oyun hoşuna gider.İşin sürüncemede kalmasına da göz yummaz.Onları uyarır…

Birkaç gün sonra yine inşaatı kontrole gider…

Bakar ki yine ilerleme yok…

Mimarbaşı aynı mazereti anlatınca Hacivat ve Karagöz´ün idam edilmelerini emreder…

Bunu duyan Karagöz : “Adam sen de…”diyerek sol eliyle sakalını tutup sağ elini sallar…

Hacivat ise iki elini yumruk yapıp üst üste vurarak : “Taş-taş üstünde kalmasın…”der…

İkisi de Padişah´ın emriyle idam edilir…

Orhan Gazi sonradan Hacivat´la Karagöz´ü idam ettirdiğine pişman olmuştur…

Buhara‘nın Küster kasabasından gelen Şeyh Küsteri,Hacivat´la Karagöz´ün hayallerini perdeye aksettirip konuşturarak Padişah´ın üzüntüsünü hafifletir…

O dönemden bugüne kadar Türkler bu hayal oyununu Ramazan eğlencelerinde bile yaşatmış ve Karagöz´ün şahsında onu milli bir hüviyete sokmuştur…

Karagöz; Cahil fakat temiz, saf ruhlu Türk halkını temsil eder…

Hacivat ise halktan kopmuş, aydın bir tiptir…

Nasrettin Hoca´nın da bir kültür varlığımız olarak Ramazan Şenlikleri içinde yer alması yine Edebiyat´ımızaçısından, Ramazan eğlenceleri açısından çok önemlidir…

Bazı ülkeler hayali kahramanlar ortaya atarak insanlarını yönlendirmeye çalışırlar…

Bizde de fıkraları dillere destan bir Nasrettin hoca var…

Nasrettin Hoca; Fıkraları ile ünlü, mizah ustası bir edebiyatçıdır…

Her yıl 5-10 Temmuz tarihleri arasında Akşehir´de Nasrettin Hoca şenlikleri yapılmaktadır…

Bu şenliklerde Akşehir gölüne yoğurt mayası çalınmaktadır…

Nasrettin Hoca´nın yaşamadığını, hayali bir kahraman olduğunu iddia eden Edebiyatçılar, tarihçiler de vardır…

Oysa Nasrettin Hoca bir hayal kahramanı değildir, gerçektir…

Nasrettin Hoca; Sivrihisar´a yakın Harto köyünde 1208 yılında doğmuştur…

Babası köyün imamıdır…

Nasrettin hoca; Babasının ölümünden sonra Harto´da imamlık yapmıştır…

Bu görev kısa sürmüş ve 1237 yılında Akşehir´e yerleşerek ünlü mutasavvıf Seyyid Mahmut Hayrânî´ye intisap etmiş ve 1284´de Akşehir´de vefat etmiştir…

Türbesi Akşehir´dedir…

Nasrettin Hoca´nın fıkraları yediden yetmişe her Türk insanı tarafından sevilmekte ve bu fıkralar Nasrettin Hoca ile halkımızın ortak malı olarak yaşamaktadır…

Nasrettin Hoca; Herhangi bir güç durumdan kurtulmak için yalana, açgözlülüğe, küçük hesaplara başvurmadan her yaptığını sağduyuya, ahlak esaslarına dayandırır…

Türk insanı Nasrettin Hoca´ya; Filozofluk, ermişlik payesi vermiştir…

Batı edebiyatında O; “Hayatın manasını mizahla yorumlayan bir hikmet eri” olarak tanımlanır…

O´nun güldürücü fıkralarının amacı insanlığa ders vermek veya bir düzensizliği göz önüne sermektir…

Nasrettin Hoca; becerikli, çalışkan ve hareketlidir. Odun keser,hayvan yükler,buğdayı değirmene götürür,eşeğiyle pazara taşınır,alış-veriş yapar,imamlık yapar,kadılık yapar,davetlerde hazır bulunur,düğünlerde,

üzüntüde, sevinçte O vardır. Kanunlara saygılıdır. Yıkıcı değil, yapıcıdır.Sabırlı ve hoşgörülüdür.Fıkralarında Müslümanlığın tüm özelliklerini yansıtır.Zengin bir kişilik görüntüsü yoktur.Çapkınlığa,ahlaksızlığa,iffetsizliğe yönelik fıkraları yoktur. Fıkralarındaki sonuç; Ahlak, adet ve terbiyeye zıtlık göstermez…

Nasrettin Hoca hayali bir kahraman değil, Türklüğün büyük mizah sembolüdür…

Ramazan eğlenceleri içinde sergilenen temaşa sanatları, Meddahlar, Ortaoyunları, Kuklalar, Hacivat-Karagöz´ler, Nasrettin Hoca´lar birer Tiyatro ürünüdür…

Tiyatro; Edebiyatımızda önemli bir bölüm olarak tanımlanır…

Tiyatro; Seyirci grubu önünde, oyuncuların temsil etmesi için yazılan eserlere verilen isimdir…

Türklerde sözlü tiyatro geleneği İlkçağ´lardan günümüze kadar gelmiştir…

Yazılı tiyatro eserleri 19´uncu yüzyıl ortalarında görülmeye başlamıştır…

Türkler Müslümanlığı kabul ettiktin sonra hem yazılı, hem sözlü tiyatro çeşitleri ortaya koymuşlardır…

Sözlü tiyatro çeşitleri; Meddahlık, Karagöz ve ortaoyunu şeklindedir…

Meddahlık; Oyuncunun tek başına hazırlayıp yürüttüğü tiyatro şeklidir…

Karagöz; Beyaz perde üzerine bir takım tasvirlerin gölgelerini yansıtmak suretiyle gösterilen temaşa çeşididir…

Ortaoyunu ise; Milli bir tiyatro çeşidi olarak günümüze kadar gelmiştir…

Türk edebiyatında ilk yazılı tiyatro eseri; 19´uncu yüzyıl başlarında yazılan 3 perdelik bir tiyatro eseridir…

İkinci eser 1844 yılında yazılmıştır…

Halkımızın tiyatroya gösterdiği itibar üzerine 100´lerce tiyatro eseri yazılmış ve günümüze kadar gelmiştir…

Türkler Müslüman olmadan önce de tiyatro ile ilgilenmişlerdir…

Bilinen en eski Türk tiyatrosu bir savaşı anlatmaktadır:

Savaşa giden bir Türk genci, çocuğu ile karısını evde yalnız bırakır…

Bir Çinli kadına tecavüz etmek ister…

Kadın kahramanca mücadele ederek, namusunu korur…

Çinli süngü ile kadının yüzünü parçalar…

Genç asker, daima üzerinde taşıdığı ve uğuruna inandığı muskayı almak için geri döner….

Eşinin durumunu görünce bunu yapan Çinliyi bulur ve eşinin yanına getirerek onu öldürür…

İşte Türklerde temsil edilen en eski tiyatro burdur…

Türkler Müslüman olmadan önce ve Müslüman olduktan sonra Edebiyatın bir parçası olan Tiyatro´yu yaşatmaya çalışmışlardır…

Türk tarihi dünyanın en eski tarihidir…

Türk Milleti 2.200 yıldan fazla tarih sahnesindedir…

Bu 22 asırlık süre içerisinde Türk Milleti Atlas Okyanusundan Büyük Okyanus´a, Kuzey Buz Denizinden Hint Okyanusuna kadar uzanan 3 kıtada dünyanın en büyük imparatorluklarını, tarihin en güçlü ordularını kurmuş,

Yüzyıllarca dünya medeniyetini temsil etmiştir…

Medeniyet bir bayrak yarışıdır…

20´inci yüzyıl medeniyeti, tarihin ilk yıllarından kopup gelen bu gayretlerin meyvesidir…

Tarih sahnesinde en büyük fonksiyona sahip Türk Milletinin 3 kıta ve 7 deniz üzerinde kurduğu medeniyet eserleri bugün geniş kıtalara serpilmiş durumdadır…

Eskiden olduğu gibi zafer için sefer´e çıkma imkanı kalmamıştır…

Üzerinde yaşadığımız topraklarımızı yeşertmek, boşu boşuna akıp giden Seyhan ve Ceyhan´ları, Fırat ve Murat´ları, Kızıl ve Yeşil ırmakları zapt etmek…

Toprağın altındaki milyarlarca ton´luk altın rezervlerini ak altın´a dönüştürmek…

Dünyada en çok bizde bulunan BOR madenlerini ülkemizin kalkınması için devlet eliyle işletmek…

Cephede kazanılan zaferleri, cephe gerisinde de kazanmak, ülkemizin bölünmek bütünlüğünü korumak, PKK terör örgütünün kökünü de kazıyarak ekonomik zaferlerimizi ilan etmek tarihî borcumuzdur…

Ülkemiz 3 taraftan denizlerle çevrilidir…

Tatlı göller ve akarsular bakımından da dünyanın gıpta edilecek bir ülkesiyiz…

Sadece nehir ve ırmaklarımızın topraklarımız içindeki uzunlukları 11 bin kilometre kareyi aşmaktadır…

Yine Karadeniz ve Akdeniz yamaçlarında topraklarımızı birer hayat damarı gibi süsleyen yüzlerce çay ve derelerimiz vardır…

Sanayi dünyasında söz sahibi olabileceğimiz besin, dokuma, maden, selüloz, plastik ve kauçuk sanayi dallarında atılım yapabilecek imkanlarımız vardır…

Ülkemiz 10 ayrı iklime sahip. Yeraltı, yerüstü kaynaklarımız iç ve dış düşmanlarımızın hasedini çekecek kadar zengindir…

Ülkemiz; Turistik ve stratejik bakımdan güçlü bir potansiyele sahiptir…

Yurdumuzun toprak altı ve toprak üstü zenginliklerini, nüfus potansiyelini, tarihi, stratejik ve turistik imkanlarını çok iyi değerlendirmek bizlerin tarihî yükümlülüğüdür…

Tarihin kıymeti iyi bilinmelidir…

Aksi takdirde dün´ün de, bugün´ün de, yarın´ında vebalini yüklenmiş oluruz…

Şu anda geldiğimiz yer, gelebileceğimiz yer´in çok-çok gerisindedir…

Akarsularımız boşa akarken toprağımız yine kuru, şehir ve köylerimiz yine karanlıktır…

Petrol ve maden potansiyelimizin akıllıca değerlendirildiği söylenemez…

Denizlerimiz, dağlarımız, göllerimiz, 10 ayrı iklim özelliğine sahip coğrafyamız, tarihi ve stratejik yapımız dünyanın dinlenme ve kültür merkezlerini oluşturma imkânları taşırken bu konularda da en küçük komşularımızdan gerilerdeyiz…

Nüfus potansiyelimiz ekonomik seviyemizi tırmandıracak yerde kalkınma hamlelerimize yük olmaya devam ediyor…

Tarih yüce Türk Milletinin bahtsız sıkıntılardan ve büyük zaferlerden sonra eşsiz medeniyet atılımları yaptığına şahittir…

Dün cephede kazanılan zaferler bugün cephe gerisinde alın teri, göz nuru ile örülmeye çalışılmaktadır…

Şu mübarek Ramazan gününde inanıyoruz ki; Milletimiz Cephe gerisindeki bu medeniyet savaşını da kazanacaktır…

24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlar getirmesi dileklerimizle…

Hoşça kalınız.

 

Yazarın Diğer Yazıları
İKİNCİ YARIYIL BAŞLARKEN... (03 Şubat 2019 - Pazar)
GENÇLERDE YARIYIL HEYECANI (18 Ocak 2019 - Cuma)
YENİ YILDA YENİ BİR AİLE MODELİ (01 Ocak 2019 - Salı)
İSLAMİYET BARIŞTAN YANADIR AMA… (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
KURBAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... (20 Ağustos 2018 - Pazartesi)
YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANINA ÖNERİ (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
GAZİ BABAM (07 Nisan 2018 - Cumartesi)
İSLAMDA KUTSAL SAYILAN ÜÇ AYLAR (30 Mart 2018 - Cuma)
GEÇMİŞTEN BİR ANI (16 Mart 2018 - Cuma)
BUGÜN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ… (08 Mart 2018 - Perşembe)
ANAMURLU ŞEHİTLERİMİZ (06 Şubat 2018 - Salı)
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KORKULU RÜYALARI (20 Ocak 2018 - Cumartesi)
BİR YARIŞMANIN ARDINDAN... (20 Ekim 2017 - Cuma)
İSLAMDA İLK ANARŞİSTLER- (15 Ağustos 2017 - Salı)
ORUÇ ÜZERİNE... (28 Mayıs 2017 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (26 Mayıs 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI (24 Mayıs 2017 - Çarşamba)
BAHARIN MÜJDECİSİ; HIDRELLEZ BAYRAMI… (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BİR ANI: İLKOKULA NASIL KAYDOLDUM? (22 Nisan 2017 - Cumartesi)
ÜÇ AYLARIN İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMİ (29 Mart 2017 - Çarşamba)
DOĞUMUM İLE İLGİLİ BİR NOSTALJİ ( 2 ) (01 Mart 2017 - Çarşamba)
BARIŞA GİDEN YOL SEVGİDEN GEÇER (24 Ocak 2017 - Salı)
SİHİR VE SİHİRBAZLIK ÜZERİNE... (20 Aralık 2016 - Salı)
TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİNİN KAYNAĞI (27 Kasım 2016 - Pazar)
KAHRAMAN KADINLARIMIZ (12 Kasım 2016 - Cumartesi)
ANAMUR YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ARDINDAN (24 Eylül 2016 - Cumartesi)
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR… (17 Eylül 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ (05 Haziran 2016 - Pazar)
GÜZELLER VE GÜZELLİKLER DİYARI: ANAMUR (29 Aralık 2015 - Salı)
BARIŞ ÜZERİNE... (03 Kasım 2015 - Salı)
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONA ERERKEN... (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALIDIR (13 Haziran 2015 - Cumartesi)
TÜRKİYE TERÖR OLAYLARINI HAK ETMİYOR (09 Nisan 2015 - Perşembe)
DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI (06 Mart 2015 - Cuma)
ZİL ÇALDI HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA (07 Şubat 2015 - Cumartesi)
BİR ÖDEV BİR HİKAYE (14 Ocak 2015 - Çarşamba)
ANAMUR’DAN KIBRIS’A BARIŞ SUYU (29 Aralık 2014 - Pazartesi)
İŞÇİ VE İŞVEREN HAKLARI... (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
AKINCILAR VE AKINCILIK... (11 Kasım 2014 - Salı)
SAVAŞ VE BARIŞ ANLAYIŞIMIZ (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GÜNDEMDEKİ OKUL : İMAM-HATİP LİSELERİ... (13 Eylül 2014 - Cumartesi)
OSMANLILARDA HUKUK SİSTEMİ (01 Ağustos 2014 - Cuma)
SEVGİLİ VEDAT ÇELİKBAŞ’IN ARDINDAN... (10 Temmuz 2014 - Perşembe)
ORUÇ ÜZERİNE... (06 Temmuz 2014 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
KIZLARIN EĞİTİMİNE İSLAMIN BAKIŞI (23 Mayıs 2014 - Cuma)
Sayfa:
ANAMUR TV

ÇOK YAKINDA!

Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.2922
EURO
5.9886
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Mersin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:06 07:46 12:54 15:27 17:45 19:12