HOLLANDA VE ALMANYA´NIN TUTUMU HAÇLI ZİHNİYETİNİN DEVAMIDIR
-
Tarih: 27.3.2017 00:00:39 / 662okunma / yorum
Gazi Mert (SOHBET KÖŞESİ)

HOLLANDA VE ALMANYA´NIN TUTUMU HAÇLI ZİHNİYETİNİN DEVAMIDIR…

Tarihte Hıristiyan âleminin, İslam âlemine karşı yaptıkları savaşlar var…

Bu savaşlara Haçlı Savaşları diyoruz.

Avrupalıların 11. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın sonları arasında Müslümanların elinde bulunan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve dolaylarını geri almak için düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denilmiştir.

Haçlı Seferleri´nin dini, siyasi ve ekonomik nedenleri vardır:

Dini nedenler: Hıristiyanların, kutsal yerleri, özellikle Kudüs´ü Müslümanlardan geri almak istemesi. Katolik Kilisesi´nin Ortodoks dünyasını egemenliği altına almak istemesi.

Siyasi nedenler: Avrupalıların Türkleri, Anadolu,Suriye,Filistin ve Akdeniz´den uzaklaştırmak istemeleri.

Ekonomik Nedenler: İslam Dünyası´nın zenginliği, Avrupa´nın fakirliği. Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemeleri. Avrupa´da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri. Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleri…

Bugün değişen nedir?

Hiçbir şey… Aynı zihniyet devam etmektedir…

Bir farkla…

O da İslam ülkelerindeki iç karışıklıklar…

Komşularımız Irak, Suriye, Mısır, Filistinli´de iç savaşlar nedeniyle kan gövdeyi götürüyor…

Gün geçmiyor ki; Kundaktaki çocuklar, anneler, babalar, yaşlı dedeler, nineler kardeş kurşunlarına hedef olmasın…

Bir bakıyorsunuz Suriye´de 2000´e yakın masum insan Kimyasal Gaz kullanılarak şehit ediliyor. Bir bakıyorsunuz Suriye´den kaçan Müslüman halk komşu ülkelere sığınıyor…

Bir bakıyorsunuz Mısır´da 1000´lerce kişi Adeviyye Meydanında keskin nişancıların nokta atışlarıyla şehit ediliyor… Tıpkı 17 yaşındaki Esma gibi…

Camiler yakılıyor… Camilere sığınan insanlar bile cami içinde şehit ediliyor…

Afganistan´da, Pakistan´da, Bosna-Hersekte…şehit edilen yüz binlerce masum insan…

Akan kan hep Müslüman kanı…

Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin ve batı ülkeleri olayları ya tahrik ediyor ya da olaylar karşısında duyarsız kalıyor…

Bundan önceki yıllarda; Afganistan´da, Pakistan´da, Libya´da, Irak´ta, Mısır´da ve pek çok İslam ülkesinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz…

Yıllar yılı İsrail, Filistinlilere kan kusturuyor…

İslam dininin insanları ulaştırmak istediği en önemli hedeflerden birisi barış içinde yaşamaktır.

İslamiyet barış dinidir.

İslam kelimesinin bir anlamı da barış halinde olmaktır.

Müslümanlığı benimseyen, İslama inanan, İslamın emirlerini yerine getirmek için çaba sarf eden kimseler; Her türlü şartlarda doğru bildiğine karar vermeli, önce Allahla, sonra kendisiyle, en sonunda toplumla ve insanlıkla barış halinde olmalıdır.

--“Allah´a karşı barış halinde olmak” demek;

Onun gönderdiği emirleri tutmak, yasaklarından kaçınmak, Peygamberleri´ne, kitaplarına inanmak, onun gösterdiği yoldan yürümek demektir.

Allah´a inanan, onun emrettiği şekilde yaşayan, gönlünde Allah inancı olan insanlarla birlik olan, Allah dostlarına destek veren, Allah´a karşı barış halinde olan insandır.

--“Kendine karşı barış halinde olmak” demek;

Dengeli ve dürüst bir hayat sürmek demektir.

Allah´ın kendisine emanet olarak verdiği vücudunu; İçki-kumar gibi kötü alışkanlıklarla yıpratmamasının gerekliliğini bilmektir.

Ölçülü yaşayan, yapacağı görevin kutsallığına inanarak insanlarımızdan destek isteyen ve destekleyeceği kişilerde güven- inanç, dürüstlük arayan, doğruluk prensibinin kutsallığını kendi iç dünyasında yaşatan insan, kendine karşı barış halinde olan insanlardır.

--“İnsanlara karşı barış halinde olmak” demek;

Çevreye kötü örnek olabilecek davranışlardan kaçınmak, herhangi bir mevki ve makama geldiği veya getirildiği zaman topluma yararlı işler yapmak, devletten aldığı her kuruşun hakkını alın teriyle ödemek, layık olmadığı görevlere talip olmamaktır.

Bir göreve talip olacağı zaman yapabileceklerini vaat etmek, değişik vaatlerle işbaşına geldiği zaman dürüst-adil hareket etmek, insanlarla kardeş gibi yaşamaya çalışmak demektir.

Elinden, dilinden ve davranışlarından insanların emin olduğu kimse;

Dürüst, güvenilir, namuslu insandır.

Gönlünde vatan, millet, bayrak sevgisi yatan kimse;

İnsanlığa karşı barış halinde olan kimsedir.

Allah´ın emirlerine inanan ve hatta yönetime talip olan insan;

Yalancılık, sahtekarlık, rüşvet, yolsuzluk, karaborsa, zimmet, iltimas gibi halkımızın benimsemediği davranışlardan kaçınmalıdır.

Kin ve intikam, huzursuzluk, karamsarlık ve hırçınlık gibi zaaflardan kurtulmalı, herkesle barışık olmalıdır.

İç huzura ermek ve vicdanen huzurlu olmak ancak bu suretle mümkün olur.

Komşu ülkelerimizden Irak´ta, Suriye´de, Mısır´da yaşanan olaylar tamamen İslamın BARIŞ ölçülerine ters düşen bir durum…

Müslümanların Müslüman olmayanlarla münasebetlerinde bile esas olan “BARIŞ”tır.

İslamiyette savaş, kan dökmek için değil, İslamiyeti tebliğ ve Müslümanların emniyetini sağlamak için yapılır.

“-Müslümanları ve Müslümanların topraklarını düşmanın taarruzundan korumak ve esaret altına girmemek ”,

“-İnsanlar arasında güvenliği kurarak din ve vicdan hürriyetini sağlamak”,

“-Zayıfları ve güçsüzleri zalimlerin zulmünden kurtarmak” İslamiyete savaşın haklı gerekçeleridir.

Bunlar “meşru müdafaa” ile izah edilebilecek sebeplerdir.

“Asr-ı saadet” ve bunu takip eden “Hülefa-i Raşidîn” devirlerinde yapılan savaşların hepsi nefs-i müdafaa savaşlarıdır.

“Bedir”, “Unut”, “Hendek” ve diğerleri hep savunma savaşlarıdır.

Müslüman milletimizin tarihteki savaşları da bu espriye uygundur.

Niğbolu, Kosova ve Varna´dan İstiklâl Savaşımıza kadar bütün savaşlarımızda “meşru müdafaa” haklı sebebi vardır.

Malazgirt Zaferi´nden sonra mağlûp ordu ve kumandanına barış eli uzatılmış, İstanbul´un Fethinden sonra Bizans halkına milletimizin tarihi müsamahası sergilenmiş, 30 Ağustos Zaferinden sonra istilacı ordunun kumandanına güler yüz gösterilmiştir.

Cenab-ı Allah Bakara Sûresi´nin 208. ayetinde inananlara sulh çağrısı yapmakta ve şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin.”

Aynı sure´nin 224′üncü ayetinde de barış emri te´yid edilmektedir:

“-Müslümanların arasını düzeltmeniz, günahtan sakınmanız ve iyi olmanız için Allah´a yaptığınız yeminleri engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir.”

“Sulh hayırdır” ayetinde ise, her işimizde “sulhu” tercih etmemiz bildirilmektedir.

Bu sebepte; “Yurtta ve cihanda sulh” dinimizin de emridir.

Yurtta ve cihanda sulh halinde olmak, güçlü bulunmaya bağlıdır.

Sulh ve sükûn istiyorsak, devlet olarak güçlü olmaya mecburuz.

“Güçlü devlet” olmak, dışardan yapılacak saldırılar için caydırıcı bir sebeptir.

İçerde ve dışarıda barış istiyorsak, “en güçlü” olmaya mecburuz.

“Gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayınız” ayeti bunu emreder.

“Düşmana düşmanın silâhı ile mukabele ediniz.” Hadis-i Şerifi bunu tavsiye buyurur.

Bu sebeple cephede de, cephe gerisinde de güçlü olmalı, sulh ve sükunu sağlamak üzere her zaman hazırlıklı bulunmalıyız.

En etkili barış, kuvvetli olmaktır.

Barışı prensip edinen Peygamberimiz, yaşayışında hep sulh istemiş, fakat bunu sağlamak üzere hep savaşa hazır olmuştur.

Biz de Peygamberi örnek edinen bir millet olarak barışa talip olmalı, ancak bunu sağlamak üzere güçlü bulunmalıyız.

Zira inandığımız Müslümanlık, kendi iç dünyamızda da çevremize karşı da daima “BARIŞ” halinde olmamızı emreden bir dindir.

Biz Türk milleti olarak bugünlere kolay gelmedik. Barış için savaşırken pek çok insanımız cephede kolunu, bacağını kaybetmiş, şehit düşmüştür.

Rus ordularının, Haçlı ordularının, Yunan ordularının yaptığı zulüm nesilden nesil´e anlatıla gelmiştir.

Öyleyse İslam ülkeleri içinde ve ülkemizdeki bu ayrılık niye?

Komşularımız Irak´ta, Suriye´de, Mısır´da bu ihtilaller, bu karışıklıklar niye?

Artık millet olarak, siyasetçi olarak, insan olarak, cemiyet olarak, aile olarak toparlanmaya, birlik-beraberlik içinde, barış içinde yaşamaya mecburuz.

Kur´ân-ı Kerim´de;

“Birbirinizle ihtilafa düşerek çekişip durmayın. Aksi halde başarısızlığa düşersiniz. Gücünüz, kuvvetiniz kaybolup gider,” buyrulmaktadır.

Yine:

“İnanmayanlar bile birbirlerine yardımcıdırlar… Şayet siz böyle yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve kargaşa ortaya çıkar” buyruluyor…

Peygamberimiz de:

“Sakın benden sonra ihtilafa düşmeyiniz” buyuruyor.

Ayet ve Hadisler bizlere bir mesaj vermektedir.

Aklı başında olan herkes bir konuda karar verirken bu mesajları iyi düşünmesi lazımdır.

Dünya yürüyor…

Yürüyen ve ilerleyen dünyada düşmanca davranmak, barış halinde yaşamamak bizleri çağın ve ihtiyaçların gerisine götürecektir.

İslam Ülkeleri olarak, Türk Milleti olarak, iktidar ve muhalefet partileri olarak menfaatimiz ayrılıkta, kavgada değil, birleşmede ve barıştadır.

2017´li yılları yaşadığımız şu günlerde Referandum süreci içinde Hollanda ve Almanya´nın yaptığı kumpas, kurduğu tuzaklar iyi bilinmeli, her şeyin en doğrusu yapılmalı, verilecek en doğru kararlarla ülkemizin geleceğini, kendi geleceğimizi, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini kendimiz belirlemeliyiz.

Hoşça kalınız.

Yazarın Diğer Yazıları
İKİNCİ YARIYIL BAŞLARKEN... (03 Şubat 2019 - Pazar)
GENÇLERDE YARIYIL HEYECANI (18 Ocak 2019 - Cuma)
YENİ YILDA YENİ BİR AİLE MODELİ (01 Ocak 2019 - Salı)
İSLAMİYET BARIŞTAN YANADIR AMA… (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
KURBAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... (20 Ağustos 2018 - Pazartesi)
YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANINA ÖNERİ (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
GAZİ BABAM (07 Nisan 2018 - Cumartesi)
İSLAMDA KUTSAL SAYILAN ÜÇ AYLAR (30 Mart 2018 - Cuma)
GEÇMİŞTEN BİR ANI (16 Mart 2018 - Cuma)
BUGÜN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ… (08 Mart 2018 - Perşembe)
ANAMURLU ŞEHİTLERİMİZ (06 Şubat 2018 - Salı)
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KORKULU RÜYALARI (20 Ocak 2018 - Cumartesi)
BİR YARIŞMANIN ARDINDAN... (20 Ekim 2017 - Cuma)
İSLAMDA İLK ANARŞİSTLER- (15 Ağustos 2017 - Salı)
ORUÇ ÜZERİNE... (28 Mayıs 2017 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (26 Mayıs 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI (24 Mayıs 2017 - Çarşamba)
BAHARIN MÜJDECİSİ; HIDRELLEZ BAYRAMI… (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BİR ANI: İLKOKULA NASIL KAYDOLDUM? (22 Nisan 2017 - Cumartesi)
ÜÇ AYLARIN İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMİ (29 Mart 2017 - Çarşamba)
DOĞUMUM İLE İLGİLİ BİR NOSTALJİ ( 2 ) (01 Mart 2017 - Çarşamba)
BARIŞA GİDEN YOL SEVGİDEN GEÇER (24 Ocak 2017 - Salı)
SİHİR VE SİHİRBAZLIK ÜZERİNE... (20 Aralık 2016 - Salı)
TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİNİN KAYNAĞI (27 Kasım 2016 - Pazar)
KAHRAMAN KADINLARIMIZ (12 Kasım 2016 - Cumartesi)
ANAMUR YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ARDINDAN (24 Eylül 2016 - Cumartesi)
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR… (17 Eylül 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ (05 Haziran 2016 - Pazar)
GÜZELLER VE GÜZELLİKLER DİYARI: ANAMUR (29 Aralık 2015 - Salı)
BARIŞ ÜZERİNE... (03 Kasım 2015 - Salı)
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONA ERERKEN... (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALIDIR (13 Haziran 2015 - Cumartesi)
TÜRKİYE TERÖR OLAYLARINI HAK ETMİYOR (09 Nisan 2015 - Perşembe)
DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI (06 Mart 2015 - Cuma)
ZİL ÇALDI HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA (07 Şubat 2015 - Cumartesi)
BİR ÖDEV BİR HİKAYE (14 Ocak 2015 - Çarşamba)
ANAMUR’DAN KIBRIS’A BARIŞ SUYU (29 Aralık 2014 - Pazartesi)
İŞÇİ VE İŞVEREN HAKLARI... (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
AKINCILAR VE AKINCILIK... (11 Kasım 2014 - Salı)
SAVAŞ VE BARIŞ ANLAYIŞIMIZ (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GÜNDEMDEKİ OKUL : İMAM-HATİP LİSELERİ... (13 Eylül 2014 - Cumartesi)
OSMANLILARDA HUKUK SİSTEMİ (01 Ağustos 2014 - Cuma)
SEVGİLİ VEDAT ÇELİKBAŞ’IN ARDINDAN... (10 Temmuz 2014 - Perşembe)
ORUÇ ÜZERİNE... (06 Temmuz 2014 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
KIZLARIN EĞİTİMİNE İSLAMIN BAKIŞI (23 Mayıs 2014 - Cuma)
Sayfa:
ANAMUR TV

ÇOK YAKINDA!

Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.2922
EURO
5.9886
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Mersin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:06 07:46 12:54 15:27 17:45 19:12