GÜNDEMDEKİ KONU: TACİZE UĞRAYAN KADINLAR VE KADIN HAKLARI
-
Tarih: 15.5.2016 21:58:19 / 1025okunma / yorum
Gazi Mert (SOHBET KÖŞESİ)

GÜNDEMDEKİ KONU: TACİZE UĞRAYAN KADINLAR VA KADIN HAKLARI

    Suriyeli kadınların dramı içler acısı... Açlık, susuzluk ve tacize uğramak…

    Bütün ülkelerde kadınlarımızın kaderi bu…

Ülkemizde de tacize uğrayan kadınlarımızın dramı her gün medyaya yansıyor…

    Sömürgeci zihniyet, sömüren insanlık ve sömürülen kadınlar...

    Bugünkü sohbetimizin konusu bu: Kadın hakları...

    Geçmişte yayımlanan makalelerimde belirttiğim şekliyle Kadın hakları konusunda İslam´ın ortaya koyduğu prensipler hiçbir sistemin ulaşamayacağı kadar yüce, açık ve nettir.

    İslam anlayışına göre; Aile cemiyetin, kadın da ailenin temelidir.

    Bu sebeple İslamiyet´te kadına büyük önem verilmiş, ona şahsiyet kazandırılmıştır.

    İslamiyet´ten önceki cemiyetlerde kadın daima horlanmış, kadına aşağılık bir mahluk gibi bakılmıştı.

    Tarihi gelişim içinde eski devletlerin kadına bakış açısını incelediğimiz zaman İslam´ın getirdiği prensiplerin değeri daha iyi anlaşılacaktır.

    Eski Yunan´da Kadın, şeytanın amelinden meydana gelmiş adi bir varlık olarak değerlendirilmişti.

    Eski Çin´de kadın insan bile sayılmamış, kadınlara isim bile verilmemiş, 1, 2, 3 diye rakamlarla adlandırılmıştı.

    Eski Roma´da kadın, haysiyeti ve şahsiyeti olmayan, necis, pis bir yaratık olarak nitelendirilmişti.

    Eski Hind anlayışına göre kadın o kadar değersiz kabul edilmişti ki; Onların anlayışına göre veba, ölüm, yılan, zehir, ateş ve cehennem kadından daha hayırlı sayılmıştı.

    On birinci yüzyıla kadar "İngiltere"de kocalar eşlerini satabiliyorlardı. İngilizlere göre kadın murdar bir mahluk sayıldığından İncil´e el sürmesi yasaktı. Kadınlar vatandaş olarak bile kabul edilmezler, onlara mülkiyet hakkı tanınmazdı.

    Eski Fransa´da kadının insandan sayılıp sayılamayacağı uzun yüzyıllar tartışılmış, sonunda kadının da insan olduğuna, ancak onun erkeğe hizmet için yaratıldığına karar verilmişti. Kadının çocuklar ve delilerle aynı kefeye konulması anlayışı Fransa´da son yüzyıllara kadar devam etmiştir.

    Yahudi Hukuku´nda kadın insanı aldatıp kötülüğe sevk ettiğinden mel´un bir varlık olarak kabul edilmişti.

    Hıristiyan Hukuku´nda kadın şeytanın kapısı, İblis´in silahı, fitnenin en büyük sebebi olarak kabul edilmişti.

    İlk defa İslamiyet kadına "İNSAN" olarak değer vermiş, ona "mülkiyet","miras", "eşitlik", "öğrenme" hakkı tanımıştır.

    İslamiyet´in getirdiği tabii haklardan faydalanmada kadın erkek ayırımı yapılmamıştır.

    Dini açıdan mükellefiyet ve sorumluluk; dünyevi açıdan suç işleme, suç ve saldırılara karşı korunmada kadın-erkek arasında tam bir eşitlik getirilmiştir.

    İslamiyet´te kadın artık utanılacak bir yaratık değil, "eşref-i mahlukât = yaratılmışların en şereflisi” olmaya namzet bir varlıktır.

    Nitekim yüce İslam dinine ilk inanan da, Allah yolunda canını feda eden ilk Müslüman şehit de kadındır.

    İslam´ın ilk dönemlerinde Müslüman olmayanlar yıllar yılı devam eden anlayışları gereğince yeni doğan kız çocuklarını diri-diri kumlara gömmeye devam ediyor, anne babalar bundan hiç üzüntü duymuyorlardı.

    Cenâb-ı Hak kız çocuğu istemeyenleri şöyle uyarmıştır:

    "Onlardan birine bir kızı doğduğu müjdelendiğinde üzülür ve yüzü simsiyah kesilir. Bak hükmedegeldikleri bu şey ne kötüdür:" (Nahl suresi ayet: 58, 59).

     Peygamberimiz (SAV) in : "Kim iki kız çocuğunu erginliğe erişinceye kadar besleyip büyütürse, kıyamet gününde ikimiz onunla beraber olacağız." müjdesi İslâmiyet´in kadınlara verdiği değeri göstermektedir.

    Kuran-ı Kerim´de iki büyük sureye "Meryem" ve "Nisa" adı verilmesi bunun ispatıdır.

    İslamiyet´e göre kadın ANNE´dir. Cennet onun ayakları altında, onun rızasındadır.

    "Anne insanlar içerisinde ihsan ve ikrama en layık olandır."

    İslamiyet´te kadın EŞ´tir. Zorluklara göğüs geren, sıkıntıları gideren, karanlıkları ağartan güneştir.

    Kadın, yuvanın temel direğidir.

    Cenâb-u Allah : “Mü´min erkekler ve kadınlar(aile içerisinde) birbirlerinin velileridirler.” buyuruyor. (Tevbe suresi. Ayet: 7I)

    Başka bir Ayet-i Kerimede : "Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.” buyruluyor. (Bakara suresi. Ayet:228).

    Bu haklar karşılıklı sevgi, saygı ve birbirlerinin haklarına riayettir.

    Peygamberimiz : "Kocası kendisinden razı olduğu halde ölen her kadın cennettedir." buyuruyor.

    Başka bir Hadis-i Şerifte de: "Sırçalar kadar ince ve nazik olan kadınlara ihtimam ve dikkat gösteriniz!" buyruluyor.

    Peygamberimiz, Veda hutbesinde bütün insanlara şu vasiyeti bırakmıştır:

    "Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah´tan korkmanızı tavsiye ederim.

    Siz kadınları Allah´ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz.

     Sizin kadınlar üzerinde haklarınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır."

    İşte bu anlayış: Kadını istenildiği gibi tasarruf edilmekten, lanetlenmekten ve sorunuzda bahsettiğiniz gibi reklam aracı olarak kullanılmaktan kurtarmış ANNEolmuş kutsallaşmış, "EŞ" olmuş, eşitlik ve değer kazanmıştır.

    İslamiyet´in "kadın hakları" konusunda getirdiği gerçek değer beşeri sistemlerin hala ulaşamadıkları bir yüce seviyedir.

    Aile içinde kadın: Çocuklarını yetiştiren anne, ailenin iffetini koruyan eş´tir.

    Ailenin reisi erkektir. Ailenin geçimini temin etmek erkeğin vazifesidir.

    Erkek kadının şahsi mülkiyeti üzerinde tasarruf hakkına sahiptir.

    Ailenin geçimi erkek üzerinde olduğu için, kadın aile içinde hiç bir mali mükellefiyet yüklenmek zorunda değildir.

    Kadın, erkeğin tuttuğu evde oturmak zorundadır. Başka bir deyişle erkek eşinin rahat etmesi için ev sahibi olmak veya onun rahat yaşayabileceği bir ev tutmak zorundadır.

    Kocasının izni olmadan bir işte çalışamaz. Kocası eşini zorla bir işte çalıştırmaya zorlayamaz.

    Çocukların tahsilinde ve mesleğe yönlendirilmesinde babanın reyi tercih edilir.

     İslamiyet´te kadının kocası, kocanın da karısı üzerindeki hakları vardır.

    Kadının kocası üzerindeki hakları: Helal rızıkla kadının maddi ihtiyaçlarını karşılamak, ona şefkat göstermek, onu himaye etmek,  dövmemek, eziyet etmemek, dini vazifelerini öğretmek, ona karşı kötü zan beslememek, her şeyi açıkça konuşmak, karısının sırlarını ifşa etmemek, onun iffetini, namusunu, şahsiyetini korumak şeklinde özetlenebilir.

    Kocanın karısı üzerindeki haklan ise; Kocasının meşru isteklerini karşılamak, gücünün yettiği kadar ev hizmetlerini yapmak, kocasının malını, çocuklarını, aile şerefini korumak, kocasının en yakın yardımcısı olarak, aile müessesesinin devamına yardımcı olmaktır.

    Bugün erkeklerimize olduğu kadar kadınlarımıza düşen pek çok görevler vardır.

    Müslüman Türk kadını bu görevlerin ne olduğunu iyi bilmeli ve sorunuzda bahsettiğiniz kadınlarımızın kızlarımızın reklam aracı olmaktan kurtarılmasını sağlamalıdır.

    Kadınlarımız ve kızlarımız:

    Anadolu´da yaşadıkları köyün erkekleri savaşa gittikleri zaman silahlarını kuşanıp köylerini koruyan kadınlar topluluğu,dünyanın ilk kadın örgütü olan (Bacıyan-ı Rûm = Anadolu bacıları ) örgütünü kurarak Ahiliğin kurucusu eşi Ahi Evran´la omuz omuza ekonomik ve sosyal hayatta ülkesi için çalışan, Anadolu´nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rol oynayan Fatma Bacı´ların mücadelesinden örnek almalıdır.

    Kadınlarımız ve kızlarımız;

    Kurtuluş Savaşındaki Halide onbaşının,Çanakkale cephesindeki Nezahat onbaşının, Cepheye mermi taşıyan Şerife bacının, Balkan savaşındaki Kara Fatma´nın, kurtuluş savaşında erkek kılığına girerek çarpışmalara katılan Halime Çavuşların torunları olarak Türklüğün ve İslamlığın kendilerine sunduğu değerlerini bilmeli, onurlarını korumalıdır.

    Kadınlarımız ve kızlarımız;

    93 harbi olarak anılan 1877 - 1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Erzurum´daki Aziziye Tabyasının savunması için eşi askerde iken kollarında şehit verdiği ağabeyini ve 3 aylık bebeğini emzirip bırakarak Aziziye tabyasının düşman eline geçmemesi için koşan 20 yaşındaki gelin Nene Hatun´ların kahramanlıklarından örnek almalı, ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütü yandaşları olan milletvekili-sokak eylemcisi-canlı bomba-vatan haini kadınları ibretle izlemeli ve bundan ders çıkarmalıdır.

     İslam´ın kadın´a bakış açısı budur.

     Hoşça kalınız.

Yazarın Diğer Yazıları
İSLAMİYET BARIŞTAN YANADIR AMA… (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
KURBAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... (20 Ağustos 2018 - Pazartesi)
YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANINA ÖNERİ (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
GAZİ BABAM (07 Nisan 2018 - Cumartesi)
İSLAMDA KUTSAL SAYILAN ÜÇ AYLAR (30 Mart 2018 - Cuma)
GEÇMİŞTEN BİR ANI (16 Mart 2018 - Cuma)
BUGÜN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ… (08 Mart 2018 - Perşembe)
ANAMURLU ŞEHİTLERİMİZ (06 Şubat 2018 - Salı)
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KORKULU RÜYALARI (20 Ocak 2018 - Cumartesi)
BİR YARIŞMANIN ARDINDAN... (20 Ekim 2017 - Cuma)
İSLAMDA İLK ANARŞİSTLER- (15 Ağustos 2017 - Salı)
ORUÇ ÜZERİNE... (28 Mayıs 2017 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (26 Mayıs 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI (24 Mayıs 2017 - Çarşamba)
BAHARIN MÜJDECİSİ; HIDRELLEZ BAYRAMI… (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BİR ANI: İLKOKULA NASIL KAYDOLDUM? (22 Nisan 2017 - Cumartesi)
ÜÇ AYLARIN İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMİ (29 Mart 2017 - Çarşamba)
DOĞUMUM İLE İLGİLİ BİR NOSTALJİ ( 2 ) (01 Mart 2017 - Çarşamba)
BARIŞA GİDEN YOL SEVGİDEN GEÇER (24 Ocak 2017 - Salı)
SİHİR VE SİHİRBAZLIK ÜZERİNE... (20 Aralık 2016 - Salı)
TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİNİN KAYNAĞI (27 Kasım 2016 - Pazar)
KAHRAMAN KADINLARIMIZ (12 Kasım 2016 - Cumartesi)
ANAMUR YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ARDINDAN (24 Eylül 2016 - Cumartesi)
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR… (17 Eylül 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ (05 Haziran 2016 - Pazar)
GÜZELLER VE GÜZELLİKLER DİYARI: ANAMUR (29 Aralık 2015 - Salı)
BARIŞ ÜZERİNE... (03 Kasım 2015 - Salı)
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONA ERERKEN... (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALIDIR (13 Haziran 2015 - Cumartesi)
TÜRKİYE TERÖR OLAYLARINI HAK ETMİYOR (09 Nisan 2015 - Perşembe)
DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI (06 Mart 2015 - Cuma)
ZİL ÇALDI HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA (07 Şubat 2015 - Cumartesi)
BİR ÖDEV BİR HİKAYE (14 Ocak 2015 - Çarşamba)
ANAMUR’DAN KIBRIS’A BARIŞ SUYU (29 Aralık 2014 - Pazartesi)
İŞÇİ VE İŞVEREN HAKLARI... (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
AKINCILAR VE AKINCILIK... (11 Kasım 2014 - Salı)
SAVAŞ VE BARIŞ ANLAYIŞIMIZ (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GÜNDEMDEKİ OKUL : İMAM-HATİP LİSELERİ... (13 Eylül 2014 - Cumartesi)
OSMANLILARDA HUKUK SİSTEMİ (01 Ağustos 2014 - Cuma)
SEVGİLİ VEDAT ÇELİKBAŞ’IN ARDINDAN... (10 Temmuz 2014 - Perşembe)
ORUÇ ÜZERİNE... (06 Temmuz 2014 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
KIZLARIN EĞİTİMİNE İSLAMIN BAKIŞI (23 Mayıs 2014 - Cuma)
Sayfa:
ANAMUR TV

ÇOK YAKINDA!

Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.3710
EURO
6.0755
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Mersin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:06 07:46 12:54 15:27 17:45 19:12