ÇEVRE HAFTASI KUTLAMA HAZIRLIKLARI BAŞLAMIŞTIR
-
Tarih: 31.5.2016 08:43:21 / 932okunma / yorum
Gazi Mert (SOHBET KÖŞESİ)

ÇEVRE HAFTASI KUTLAMA HAZIRLIKLARI BAŞLAMIŞTIR

Haziran ayının ilk haftası Tüm Dünyada; Dünya Çevre günü olarak kutlanmaktadır.

Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı 5–11 Haziran tarihleri arasını ÇEVRE KORUMA HAFTASI olarak kabul etmiştir.

Her yıl 5–11 Haziran tarihleri arasında ÇEVRE HAFTASI kutlamaları yapılmaktadır.

Ülkemizde bu yıl ÇEVRE HAFTASI kutlamaları; Ramazan ayının başlangıcına denk gelmektedir ve görkemli bir şekilde kutlanmalıdır.

Neden görkemli bir şekilde kutlanmalıdır?

Yaşadığımız her yer, tabiatın bir parçasıdır.

Buradaki dağlar, yaylalar, çayırlar, bağlar, bahçeler, dereler, ırmaklar, göller, denizler, ormanlar ağaçları, çiçekleri, hayvanları ve insanları ile doğal çevremizi meydana getirir.

Tabiatın süsü ve zenginlik kaynağı olan çevremizi korumak amacı ile her yıl Haziran ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan haftayı, “ÇEVRE KORUMA HAFTASI” olarak kutlar ve değerlendiririz.

Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerde ve yurdumuzda Haziran ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta, Çevre Koruma Haftası olarak değerlendirilir.

Çevremizi koruma, insanların ve bütün canlıların sağlıklı ve mutlu yaşaması için önde gelen bir görevdir.

Devletimiz, Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı kurarak çevreyi korumayı bir devlet görevi saymıştır.

Anayasamızın 56.Maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmü yer almaktadır.

Çevreyi korumak, tabii çevrenin dengesini bozmamak, çevre sağlığını korumak, çevrenin kirlenmesini önlemek ve yaşadığımız çevreyi geliştirmek devletin olduğu kadar hepimizin görevidir.

Çevre Koruma Haftasında gazetelerde, radyo ve televizyonda çevre güzellikleri ve bunların nasıl kirletildiği ile ilgili yayınlar yapılmalıdır.

İnsan sağlığını doğrudan doğruya olumsuz yönde etkileyen bu durumdan kurtulmamız veya bu durumlara düşmemek için nelerin yapılması gerektiği anlatılmalıdır. Örnekler verilmelidir.

Herkes tabii çevreyi korumaya çağrılmalıdır.

Çevre kirliliği yalnız bizim değil, dünyadaki bütün insanlığın sorunudur. Tabiatın bütünü ile korunmasında milletlerarası yardımlaşmalar yapılmalıdır.

Okullarımızda da bu konuda konuşmalar yapılmalı´ Kompozisyon, şiir, resim yarışmaları yapılmalıdır. Şiirler okunmalı, şarkılar söylenmelidir. Sağlığımız, mutluluğumuz, zenginliğimiz ve gelecek kuşakların da mutlu yaşaması için çevreyi korumak insanlık, vatandaşlık görevimizdir.

Çevre haftası kutlamalarının vermek istediği mesaj iyi anlaşılmalıdır.

Bu mesaj insanlık içindir…

Nedir Çevre?Nedir Çevrecilik?

Çevre; kendi atıklarını Allah´ın tespit ettiği bir plan dâhilinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylarla temizlemektedir.

Çevre´de görülen düzensizlikler insanlarımızın yaptığı işlemlerden kaynaklanmaktadır.

Çevre´nin kendi atıklarını temizleme kapasitesinin de bir sınırı vardır.

Çevredeki düzensizlikler bu sınır zorlandığı zaman ortaya çıkmaktadır.

Ozon tabakasını etkileyen zehirli gaz, ağır taşıtlardan püskürtülen milyonlarca ton kükürt dioksit´in havayı zehirlemesi, alerjik hastalıklara sebep olan konserve maddeleri, okulda ve evlerimizdeki ahşap möble´yi koruyucu kimyasal maddeler, reçellere şekerlere, çikletlere katılan boyalı maddeler bu düzensizliklerin başta gelen sebepleridir.

Yediğimiz yiyeceklerde, diş macunlarında, balıklarda, çimenlerde, kumlarda bulunan kurşun, alüminyum, cıva, nikel, kadmiyum gibi zehirli maddeler; astım, kanser, deri alerjileri, kronik burun tıkanıklığı, yoğunlaşma bozukluklarına sebep olmaktadır.

Çocuklarımızda görülen öğrenme zorluğu, karın ve baş ağrıları gibi belirtilerin sebebi de sütten yapılan ürünlerde, tatlı ve şekerlemelerde, fındık, ceviz gibi paketlenmiş kuru yemişlerde, cips, sosis ve salamlardaki fosfat katkı maddeleridir.

Neredeyse çevremizde dokunduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz her şeyde zehir var...

Bu zehirli maddelerin tek sebebi çevre eğitimsizliğinden doğan ihmallerdir.

Bu olumsuz etkilerin giderilmesi, çevrenin özelliklerinin korunması ve geliştirilmesi gelecek nesillerimiz için çok önemlidir.

İnsanlığın daha iyi bir ortamda sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için her ferdin üzerine düşen görevi yerine getirme zorunluluğu vardır.

Çevre´yi olumsuz yönde etkileyen düzensizliklerin giderilmesi için insanlarımızın eğitilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde çevre´yi korumaya ve çevre eğitimini sağlamaya yönelik 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU çıkmış, bu kanunu destekleyen HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ, GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ, SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİK´leri yayımlanmıştır.

Yönetmelikleri yayımlamak yeterli değildir.

Önemli olan bu hukuki düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak, bunu uygulayacak olanları eğitmek, denetlemek ve gerekirse cezalandırmaktır.

Biz Türkiye´mizin doğal güzelliklerini gereği gibi koruyamadık...

Ormanlarımızı yaktık...

Denizlerimizi, göllerimizi, nehirlerimizi kirlettik...

Topraklarımızı çoraklaştırdık...

Şimdi bu acı tabloyu düzeltmeye çalışıyoruz.

"ÇEVRE ÇOCUK KULÜPLERİ" nin kurulması ve bu kulüplere üye olanların "ÇEVRE İZCİSİ" sıfatı ile görev yapması bunun için öngörülmüştür.

ÇEVRE İZCİ Andı´nda aynen şöyle denilmektedir:

"Allah´ıma, vatanıma ve milletime karşı sorumluluklarımı yerine getireceğime, çevremdeki güzellikleri sağlayan ve yaşama sevinci veren havayı, çiçekleri, ağaçları, dağları, taşları, suları ve tüm doğayı daima temiz tutacağıma ve koruyacağıma şerefim üzerine and içerim."

Önce Allah´a karşı sorumluluğunu yerine getirmek...

Sonra vatana ve millete karşı sorumluluklarını yerine getirmek...

İşte çevrecilikteki sır budur...

Bu sır anlaşıldığı gün her türlü çevre düzensizlikleri ortadan kalkacaktır.

Ülkemizde ÇEVRE EĞİTİMİ konusunda yapacak çok büyük çalışmalar vardır.

Kanunlar, yönetmelikler çıkarmak, TEMA VAKFI´NIN çalışmaları yeterli değildir.

Çevre eğitimi, çevre sağlığı konusunda stratejiler tespit edilirken dinimiz, sanatımız, edebiyatımız, tarihimiz, örf, adet ve geleneklerimiz göz ardı edilmemelidir...

Çevre eğitiminin temeli insandır.

Çevre eğitiminin planlanması sadece eğitimcilere ve tabiat bilimcilerine de bırakılmamalıdır.

Çevre eğitimi her yaş ve seviyedeki insanlara götürülmelidir.

Çevre; tabii, sosyal ve kültürel bir bütündür. Bunun için çevre eğitimi geçmişten çok bugüne ve geleceğe yöneliktir.

Örgün eğitimde çevrecilik; eğitimin bütün kademeleri için planlanmalı ve okul öncesinden başlanmalıdır.

İlköğretim ve ortaöğretim kademelerinde çevre eğitimi konuları daha detaylı ve sistemli bir şekilde ele alınmalıdır.

Yüksekokul ve Üniversitelerimizde çevre eğitimi programları inceleme-araştırmaya yönelik olmalı bu konuda akademik çalışmalar yapılmasına fırsat veren zemin ve şartlar hazırlanmalıdır.

Örgün ve yaygın eğitim sistemlerinin bütün kademelerinde çevre eğitiminde rol alacak eğitimcilerin, toplumu idare edenlerin, politikacıların, kanun uygulayıcılarının, yerel yönetimlerin, kamu personelinin bu konuda çok iyi yetiştirilmeleri, her türlü çevre bilinciyle donatılmaları gerekmektedir.

Çevre; birbirleriyle çok sıkı ilişkileri olan su, hava, toprak, canlılar ve bunlardan üretilen değerler ortamıdır.

Bu değerlerin birbirleriyle dinamik bir ilişkiler dengesi bulunmaktadır.

Bu dengenin sürekli olması çevreden alınanlarla çevreye verilenlerin eşit olmasına bağlıdır.

Çevre; insanlar tarafından sürekli bozulan bu dengeleri eşitlemeye çalışmaktadır.

İnsanlarımızın bu dengeyi bozmaya da hakları olmasa gerektir.

Eğitim insan davranışlarında olumlu değişiklikler oluşturmaktadır.

İnsanlara çevre eğitimi verilmezse topraklarımız erozyona uğrayacak, ülkemiz belli bir süre sonra adeta çöl olacak, ozon tabakasının delinmesi sonucu bilinmeyen hastalıklar ortaya çıkacaktır.

Çevre eğitimi bir kitle eğitimidir.

Bu eğitim örgün ve yaygın eğitimde belli bir plan ve program çerçevesinde yeniden ele alınmalıdır.

Bu dünya, bu ülke, bu çevre, bu çocuklar bizimdir.

Çocuklarımıza miras bırakacağımız dünyayı, ülkemizi, çevremizi kısa vadeli çıkarlarımız için heba etmeyelim.

Çevremizi koruyalım...

Çevremizi sevelim...

Çevremizi sevdirelim...

Çevre için verilen her sevgi tomurcuğu yeni sevgi çiçekleri açtıracaktır.

Hoşça kalınız.

Yazarın Diğer Yazıları
İKİNCİ YARIYIL BAŞLARKEN... (03 Şubat 2019 - Pazar)
GENÇLERDE YARIYIL HEYECANI (18 Ocak 2019 - Cuma)
YENİ YILDA YENİ BİR AİLE MODELİ (01 Ocak 2019 - Salı)
İSLAMİYET BARIŞTAN YANADIR AMA… (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
KURBAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... (20 Ağustos 2018 - Pazartesi)
YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANINA ÖNERİ (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
GAZİ BABAM (07 Nisan 2018 - Cumartesi)
İSLAMDA KUTSAL SAYILAN ÜÇ AYLAR (30 Mart 2018 - Cuma)
GEÇMİŞTEN BİR ANI (16 Mart 2018 - Cuma)
BUGÜN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ… (08 Mart 2018 - Perşembe)
ANAMURLU ŞEHİTLERİMİZ (06 Şubat 2018 - Salı)
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KORKULU RÜYALARI (20 Ocak 2018 - Cumartesi)
BİR YARIŞMANIN ARDINDAN... (20 Ekim 2017 - Cuma)
İSLAMDA İLK ANARŞİSTLER- (15 Ağustos 2017 - Salı)
ORUÇ ÜZERİNE... (28 Mayıs 2017 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (26 Mayıs 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI (24 Mayıs 2017 - Çarşamba)
BAHARIN MÜJDECİSİ; HIDRELLEZ BAYRAMI… (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BİR ANI: İLKOKULA NASIL KAYDOLDUM? (22 Nisan 2017 - Cumartesi)
ÜÇ AYLARIN İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMİ (29 Mart 2017 - Çarşamba)
DOĞUMUM İLE İLGİLİ BİR NOSTALJİ ( 2 ) (01 Mart 2017 - Çarşamba)
BARIŞA GİDEN YOL SEVGİDEN GEÇER (24 Ocak 2017 - Salı)
SİHİR VE SİHİRBAZLIK ÜZERİNE... (20 Aralık 2016 - Salı)
TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİNİN KAYNAĞI (27 Kasım 2016 - Pazar)
KAHRAMAN KADINLARIMIZ (12 Kasım 2016 - Cumartesi)
ANAMUR YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ARDINDAN (24 Eylül 2016 - Cumartesi)
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR… (17 Eylül 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ (05 Haziran 2016 - Pazar)
GÜZELLER VE GÜZELLİKLER DİYARI: ANAMUR (29 Aralık 2015 - Salı)
BARIŞ ÜZERİNE... (03 Kasım 2015 - Salı)
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONA ERERKEN... (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALIDIR (13 Haziran 2015 - Cumartesi)
TÜRKİYE TERÖR OLAYLARINI HAK ETMİYOR (09 Nisan 2015 - Perşembe)
DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI (06 Mart 2015 - Cuma)
ZİL ÇALDI HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA (07 Şubat 2015 - Cumartesi)
BİR ÖDEV BİR HİKAYE (14 Ocak 2015 - Çarşamba)
ANAMUR’DAN KIBRIS’A BARIŞ SUYU (29 Aralık 2014 - Pazartesi)
İŞÇİ VE İŞVEREN HAKLARI... (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
AKINCILAR VE AKINCILIK... (11 Kasım 2014 - Salı)
SAVAŞ VE BARIŞ ANLAYIŞIMIZ (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GÜNDEMDEKİ OKUL : İMAM-HATİP LİSELERİ... (13 Eylül 2014 - Cumartesi)
OSMANLILARDA HUKUK SİSTEMİ (01 Ağustos 2014 - Cuma)
SEVGİLİ VEDAT ÇELİKBAŞ’IN ARDINDAN... (10 Temmuz 2014 - Perşembe)
ORUÇ ÜZERİNE... (06 Temmuz 2014 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
KIZLARIN EĞİTİMİNE İSLAMIN BAKIŞI (23 Mayıs 2014 - Cuma)
Sayfa:
ANAMUR TV

ÇOK YAKINDA!

Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Mersin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:06 07:46 12:54 15:27 17:45 19:12