ANAMUR´U TANIYALIM : TÜRKLERİN ANAMUR´A GELİŞLERİ
-
Tarih: 4.1.2016 07:46:48 / 1498okunma / yorum
Gazi Mert (SOHBET KÖŞESİ)

ANAMUR´U TANIYALIM: TÜRKLERİN ANAMUR´A GELİŞLERİ

Tarihi belgeleri incelediğimiz zaman görürüz ki; Türklerin Anadoluya göç etmesiyle birlikte Yörük aşiretleri ve Türkmenler İçel ve çevresine yerleşmişlerdir.

Özellikle hayvan beslemeye elverişli olan ormanlık ve dağlık alanları tercih etmişlerdir.

Yine tarihi belgelerden anlıyoruz ki; Türklerin Anamur´a gelişleri 11-12. asra dayanır.

Anamur´a yerleşen Türk boyları Oğuzlar´ın Yiva (Yuva) boyuna mensuptur.

Prof.Dr. Faruk Sü­mer, Oğuzlar – Türkmenler isimli eserinin 367. sayfasında bu konuyu şöyle açıklar:

“II. Beyazid devrinde İç-İl´deki büyük teşekküllerden biri de Yiva oymağı idi.

Bu oymak İç-İl´deki diğer birçok teşekküller gibi tamamen köylerde yerleşmiş olmakla beraber oymak teşkilatını henüz muhafaza etmektedir.

Bu oy­mağın adı bazen Yivalı olarak da yazılıyor.

İç-İl Yiva´larının Büyük Yiva ve Küçük Yiva olmak üzere iki büyük kola ayrıldığı görülüyor.

Büyük Yiva Kolu eski Gülnar ile Anamur arasındaki Aksaz adlı yörede toplu bir halde yerleşmişlerdir.

Küçük Yiva kolu da yine toplu bir halde Anamur´un kuzey ve batısındaki topraklarda yurt tutmuştur.

Bu ikinci kola mensup bazı oy­maklar Anamur kasabasına da yerleşmişlerdir.

Ayrıca Büyük Yıva ve Kü­çük Yıva adlı iki köy olup, bu köylerin her ikisi de Küçük Yıva toprağında bulunuyordu.

Bu köylerin kolların başında bulunan ailelerin oturdukları yer­ler olduğu anlaşılıyor.

II. Bayezid devrinde Büyük Yıva koluna ait kırk ka­dar köy gösteriliyor ki, bunların bir kısmı adlarını zamanımıza kadar muha­faza etmişlerdir.

Küçük Yıvalar ise Anamur kasabasından başka 14 köyde yerleşmişlerdir.

II. Bayezid devrinde İç-İl bölgesindeki başlıca oymakların taşıdıkları adlar bu oymakların başında bulunan ailelerin de adlarıydı.

Boz-Doğan Oğullan, Turgut-Oğulları, Hoca-Yunus-Oğullan, İğdir-Oğullan, Beğ-Dili Oğullan ve nihayet Yıva-Oğulları.

Yiva-Oğullanndan adlan tesbit edilebilen şahıslar şunlardır:Hüseyin Beğ, Ali Beğ, Mehmed Beğ, Alâaddin Beğ...

Bunlardan Hüseyin Beğ, Büyük-Yıva köyünde bir cami yaptırmış ve bunun içinde bir vakıf tesis etmiştir.

Yine bunlardan Paşa Beğ Kazancılar Köyünde Ahî Seyyidî adlı bir şeyh adına Zaviye yaptırmıştır.

Alâuddin ve Mehmed adlı Yıva Beğleri de II. Bayezid devrinde tımar sahibi idiler.”

Anamur´a gelen Oğuz ailesi Oğuzlann Üç Oklar Boyunun Denizhar, Koluna dayanır.

Buradaki halk 1235 yılında Gülnar (Anaypazan) üzerinden gelerek yerleşmiştir.

Bu boy Orta Asya´nın Balkas Gölü kıyılarında bulunan Gülnar isimli bir kasabadan gelmiştir.

Boyun başındaki Yahşi Bey Anado­lu´da Araplar tarafından öldürülür.

Oymağın başına Yahşi Bey´in kızı Gülnar Hatun geçer.

Onun da Larende (Karaman) dolaylarında Arap fedaileri tara­fından öldürülmesi üzerine oymak Göksu´nun batı yakasına Zeyne dolayları­na yerleşir.

Burada kalabalıklaşan ve çevreye sığmayan halk ekonomik şart­ların ve sosyal şartların da gereği olarak Anaypazan´na yerleşir.

Hayvancılı­ğa elverişli olan bu yörede de seneler geçtikçe sıkışma olur.

Bunun neticesi olarak Gülnar Hatun´un ana tarafı (Büyük Keçeli) adıyla Ovacık´a, baba tarafı da Bozdoğan ismiyle Anamur´a yerleşir.

Anamur´a ilk gelen Türkler bunlar­dır.

Bozdoğanlar Anamur´daki Kıbrıslı Firenkleri kovarak yeni gelen başka oymaklarla birleşip Nurebinsaadettin isimli bir zatın riyasetine girdiler.

I.Alaaddin zamanında da burası Karamanoğulları´nın teşekkülüne girdi ve hız­la büyümeye başladı.

Teoman Zeki “İçel Mektubu” sayfa 17 de ve Mustafa Türker “Mer­sin´in Yer Notlan” isimli eserlerinde bu noktalara değinir.

Hatta Gülnar adı­nın Gülnar Hatun´un ismine dayandığı da bu iki yazarca kabullenilir.

Anamur 1804 yılına kadar beyliklerle idare edildi.

1804′de Osmanlı idare teşkilatında vilayetler meydana getirildiği zaman Mut, Gilindire ve Er­menek´ten teşkil edilen sancağa dahil edilerek Konya´ya bağlanmıştır.

Bu ne­denle Anamur´un kayıt ve tapu işleri Ermenek´te yapılmıştır.Çünkü o za­manlar bu sancağın merkezi şimdiki Ermenek (Ermanak) idi.

1811 yılında bu sancak Konya´dan alınarak merkezi Silifke olmak üzere ayrılmıştır.

Ana­mur 1859 yılında Nasrettin Köyünde merkez teşkilatı kurulan bir müdürlük, 1869 yılında da Kaymakamlık olmuştur.

Zamanın beyleri işlerine idarecileri karıştırmamak için Kaymakamlığın şimdiki yerine, o zaman Çorak adı ile anılan mevkiye kurulmasını istemiştir.

Hatta Kaymakamlığın Mamure Kalesi´nde kurulması için çalışmalar da yapılmıştır.

Ancak bu çalışmalar gerçek­leşmemiş, Anamur´un merkezi Çorak mevkiine alınmıştır.

Yöre halkı Ana­mur merkezine şehir demez, halâ Çorak der.

İşte kısaca Türklerin güzeller ve güzellikler diyarı Anamur´a gelişleri ve yerleşmeleri…

Hoşça kalınız.

Yazarın Diğer Yazıları
ANAMUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA ÇAĞRI (13 Mart 2019 - Çarşamba)
İKİNCİ YARIYIL BAŞLARKEN... (03 Şubat 2019 - Pazar)
GENÇLERDE YARIYIL HEYECANI (18 Ocak 2019 - Cuma)
YENİ YILDA YENİ BİR AİLE MODELİ (01 Ocak 2019 - Salı)
İSLAMİYET BARIŞTAN YANADIR AMA… (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
KURBAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... (20 Ağustos 2018 - Pazartesi)
YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANINA ÖNERİ (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
GAZİ BABAM (07 Nisan 2018 - Cumartesi)
İSLAMDA KUTSAL SAYILAN ÜÇ AYLAR (30 Mart 2018 - Cuma)
GEÇMİŞTEN BİR ANI (16 Mart 2018 - Cuma)
BUGÜN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ… (08 Mart 2018 - Perşembe)
ANAMURLU ŞEHİTLERİMİZ (06 Şubat 2018 - Salı)
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KORKULU RÜYALARI (20 Ocak 2018 - Cumartesi)
BİR YARIŞMANIN ARDINDAN... (20 Ekim 2017 - Cuma)
İSLAMDA İLK ANARŞİSTLER- (15 Ağustos 2017 - Salı)
ORUÇ ÜZERİNE... (28 Mayıs 2017 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (26 Mayıs 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI (24 Mayıs 2017 - Çarşamba)
BAHARIN MÜJDECİSİ; HIDRELLEZ BAYRAMI… (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BİR ANI: İLKOKULA NASIL KAYDOLDUM? (22 Nisan 2017 - Cumartesi)
ÜÇ AYLARIN İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMİ (29 Mart 2017 - Çarşamba)
DOĞUMUM İLE İLGİLİ BİR NOSTALJİ ( 2 ) (01 Mart 2017 - Çarşamba)
BARIŞA GİDEN YOL SEVGİDEN GEÇER (24 Ocak 2017 - Salı)
SİHİR VE SİHİRBAZLIK ÜZERİNE... (20 Aralık 2016 - Salı)
TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİNİN KAYNAĞI (27 Kasım 2016 - Pazar)
KAHRAMAN KADINLARIMIZ (12 Kasım 2016 - Cumartesi)
ANAMUR YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ARDINDAN (24 Eylül 2016 - Cumartesi)
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR… (17 Eylül 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ (05 Haziran 2016 - Pazar)
GÜZELLER VE GÜZELLİKLER DİYARI: ANAMUR (29 Aralık 2015 - Salı)
BARIŞ ÜZERİNE... (03 Kasım 2015 - Salı)
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONA ERERKEN... (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALIDIR (13 Haziran 2015 - Cumartesi)
TÜRKİYE TERÖR OLAYLARINI HAK ETMİYOR (09 Nisan 2015 - Perşembe)
DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI (06 Mart 2015 - Cuma)
ZİL ÇALDI HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA (07 Şubat 2015 - Cumartesi)
BİR ÖDEV BİR HİKAYE (14 Ocak 2015 - Çarşamba)
ANAMUR’DAN KIBRIS’A BARIŞ SUYU (29 Aralık 2014 - Pazartesi)
İŞÇİ VE İŞVEREN HAKLARI... (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
AKINCILAR VE AKINCILIK... (11 Kasım 2014 - Salı)
SAVAŞ VE BARIŞ ANLAYIŞIMIZ (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GÜNDEMDEKİ OKUL : İMAM-HATİP LİSELERİ... (13 Eylül 2014 - Cumartesi)
OSMANLILARDA HUKUK SİSTEMİ (01 Ağustos 2014 - Cuma)
SEVGİLİ VEDAT ÇELİKBAŞ’IN ARDINDAN... (10 Temmuz 2014 - Perşembe)
ORUÇ ÜZERİNE... (06 Temmuz 2014 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
KIZLARIN EĞİTİMİNE İSLAMIN BAKIŞI (23 Mayıs 2014 - Cuma)
Sayfa:

/resimler/2019-3/9/1138501358220.jpg

ANAMUR TV

ÇOK YAKINDA!

Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Mersin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:06 07:46 12:54 15:27 17:45 19:12