ANAMUR´U TANIYALIM: ANAMUR´U İL YAPMA ÇALIŞMALARINDA PARTİLERİN GÖRÜŞLERİ
-
Tarih: 9.3.2016 22:57:21 / 843okunma / yorum
Gazi Mert (SOHBET KÖŞESİ)

ANAMUR´U TANIYALIM: ANAMUR´U İL YAPMA ÇALIŞMALARINDA PARTİLERİN GÖRÜŞLERİ

1995´li yıllarda Türkiye´mizde şu Partiler vardı: Doğru Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Anavatan Partisi ve Refah Partisi vardı.

Bu Partilerin Anamur, Bozyazı, Aydıncık İlçe yöneticileri bir bütün halinde Anamur´un İl olmasıyla ilgili olumlu çalışmalar yapmışlar ve gündeme damgalarını vurmuşlardı.

Bugünkü sohbetimizde Anamur, Bozyazı, Aydıncık İlçelerinde partilerin görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

***** Anamur Doğru Yol Partisi yönetim kurulu 04.10.1995 tarihinde toplanmış ve 2/75 sayıyla şu kararı almışlardır:

“ Anamur´umuzun il olması konusu 1954 senesinden bu tarafa Demokrat Parti ve Adalet Partisi´nin bu konu ile ilgili yapmış oldukları mücadelelerin devamı olarak Doğru Yol Partisi de  üzerine düşen maddi ve manevi her türlü desteği kurulmuş olan il olma komisyonuna vermeye hazırdır. Bu konu ile ilgili il olma çalışmalarımız başarılar dileriz.”

*****Bozyazı Doğru Yol Partisi İlçe Başkanlığı 20.10.1995 tarihinde toplanarak Bozyazı İlçesinin Ana­mur´un İL olması konusunda yapılacak bütün çalışma­lara destek verileceğine dair şu kararı almıştır:

“ Sefa Mert başkanlığında toplanılarak aşağıdaki karar alındı: Anamur´un il olma konusunda Bozyazı ilçesi il olma komitesinin aldığı kararı ve Anamur´un il olma konusunu destekleme kararı almıştır. Bu konuda ilçe başkam ve belediye başkanına tam yetki vermiştir.” 

*****Aydıncık Doğru Yol Partisi ilçe Başkanlığı 4.10.1995 günü toplanarak Anamur´un İL olmasına yardımcı olma yönünde karar almış, Anamur´un İL olmasının Aydıncık İlçesi açısından uygun olacağı şu kararla belirtilmiştir:

“ Yönetim Kurulumuz 4.10.1995 günü toplandı: Anamur ilçesinden elen İlçe Amirleri ve siyasi partilerin İlçe Başkanlarının Anamur´un il olması yönündeki dilek ve temennileri konusu görüşüldü. Anamur İlçesinin il olmasını Aydıncık ilçesi olarak istiyoruz. Böyle bir durumun gerçekleşmesini halkımızda canı gönülden istemektedir. Çünkü  Mersin ili´nin bize 185 km. uzak oluşu, gerek ekonomik ve iktisadi yönden, gerek iklimi bakımından, gerek sağlık hizmetleri açısından ve her türlü hizmetin bize gelişi yönünden, Anamur ilçesinin bize 55 km. mesafede yakın olması göz önüne alındığında, İlçemizin menfaatlerine daha uygun olacağı kanaati ile iş bu karar oy çokluğu ile imzalandı.”

*****Anamur CHP İlçe başkanlığı 10.10.1995 günü toplanarak şu kararı almıştır:

“ Anamur´un İlçe sınırı bir uçtan bir uca denizle kaplı olup, bir uçtan bir uca uzanan turizme elverişli ve turizmin olduğu bir ilçe olmasına rağmen ve aynı zamanda, Anamur ilçesinin İçel iline 230 km, komşu ilimiz Antalya´ya 260 km., Karaman´a 220 km. mesafe uzaklıklarda olan bir ilçedir. Anamur çevredeki illerin uzaklık mesafesinin verdiği konumun ve coğrafi konumun getirdiği ve getireceği sorunlar itibarı ile ilçenin il olması gereklidir. Bu nedenle, Anamur CHP İlçe Teşkilatı olarak, ilçemizin il olmasının uygun olacağı düşüncesi ile, işbu karar oy birliği ile alınarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.”

*****Anamur Anavatan Partisi İlçe Yönetim Kurul 3.10.1995 günü toplanarak 136 nolu kararla Anamur´un İl olması konusunda yapılacak çalışmalara maddi-manevi katkıda bulunacağı şu şekilde belirtilmiştir:

“ Anavatan Partisi İlçe Yönetim Kurulumuz, Başkan Tuğrul Ayhan başkanlığında 3.10.1995 salı günü saat 13:00′da olağanüstü toplandı. Anamur´umuzun il olması yolundaki çalışmaları Anavatan Partisi olarak yakından takip ettiğimiz ve memnuniyetle karşıladığımız görüşü dile getirildi. Anamur´un il olması konusundaki çalışmalara maddi ve manevi yönden katkıda bulunabileceğimize oy birliği ile karar verildi.”

*****Bozyazı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe yönetim kurulu 2.10.1995 günü toplanarak 3 no´lu kararla Anamur´un İl olma çalışmalarına destek sözü vermiştir.

Karar şöyledir: “ Anamur Kaymakamlığının 27.9.1995 gün ve PL Koo. 95/947 sayılı yazısı üzerine yapılan toplantı sonucunda verilen karar gereğince istenilen destek kararı, yönetim kurulumuzca değerlendirilerek, Anamur´un il olmasının desteklenmesi yönünde oy birliğiyle karar alınmıştır.”

*****Aydıncık Milliyetçi Hareket Partisi Yönetim Kurulu 6.10.1995 tarihinde toplanmış ve 54 no´lu  kararla Anamur´un İL olmasına yardımcı olmak konusunda şu kararı almıştır:

“ M.H.P. Aydıncık İlçe Yönetimi 6.10.1995 günü toplanarak şu kararı almıştır. İlçemizde gündeme gelen Anamur İlçesinin il olma konusunda yönetim kurulumuz, konuyu değerlendirerek, ilçemiz açısından çok faydalı olacağı, bölgemizde ile olan uzaklıktan dolayı il ve ilçeler arasında, ekonomik, kültürel ve sosyal faliyetler konusunda çok büyük kopukluklar meydana gelmiştir. Bu kopukluktan, çevre ilçelerimizle beraber en çok zararı Aydıncık ilçemiz görmektedir. Bir an evvel bu olumsuz gidişe son verebilmek için Yönetim Kurulumuz oy çokluğuyla Anamur ilçesinin il olması için tavsiye kararı almıştır.”

 

*****Bozyazı Anavatan Partisi İlçe Başkanlığı 2.10.1995 tarihinde toplanmış ve 132 sayılı kararla Anamur´un İL olması ve Bozyazı İlçesini Anamur´a bağlanmasına yardımcı olmak üzere şu tavsiye kararını almıştır:

“ Anamur´un İl Olması Hakkında Partimizin Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerimizin İştikakıyla Ali Ayaz başkanlığında toplandı.

Gündemde bulunan maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ANAMUR´un il olması konusu olup bu konuda ilçe başkanı Ali Ayaz: “Sayın üyeler, başkanlığımıza ANAMUR Kaymakamlığının yazdığı davetiye üzerine 29.09.1995 saat 17:00 de yapılan toplantıya sizleri temsilen katıldım. Bu toplantıda komşu ilçemiz ANAMUR´un il olması ve çevre ilçelerinden kurulacak bu yeni il´e bağlanması yönünde fikir birliği içinde bir bölgesel çalışma İşbirliğine gidilmesi tartışıldı.

ANAMUR´un il olmasının bölgeye getireceği yararlar anlatıldı. Bütün kuruluşların ve siyasi parti teşkilatlarının bu konuda olumlu kararlan almalarının gerekliliği ifade edildi. Bu hususta ivedi olarak harekete geçmek gerekliliği vurgulandı. Bu konuda bizimle İlçe Teşkilatı olarak bir karara varmamızı arz ve teklif ederim” dedi.

İlçe Başkanımız Ali Ayaz´ın Anamur´un il olması konusunda davet edildiği toplantıda, edindiği intibalarını anlatım çerçevesi içersinde yaptığı teklif doğrultusunda yönetim kurulumuzda yapılan tartışmalar sonucunda; Komiteye yön ve cesaret vermek ve ilgili mercilere belge olarak sunulmak üzere ANAMUR´un il olmasına ve BOZYAZI ilçemizin bu doğacak İl´e bağlanmasına komitenin sonuna kadar arkasında olduğumuza dair bir tavsiye kararı alınmasına iştirakin OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.”

 
*****Anamur Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı 10.10.1995 tarihinde toplanarak 23 no´lu kararla Anamur´un İL olmasının çok uygun olacağı konusunda karar almış ve Anamur´un İL olması gerektiği şöyle vurgulanmıştır:

“  Anamur´un çevre illere uzak oluşu sebebi ile bölgemiz halkının Sağlık, Eğitim, Yol, Su, Sosyo Ekonomik yapısının hızla gelişeceği kanaatinde olup, tüm bölge halkının ortak problemi olduğundan Anamur´un il olmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekliyoruz.”

 

*****Anamur Milliyetçi Hareket Partisi yönetim kurulu 3.10.1995 tarihinde toplanarak 72 no´lu kararla Anamur´un İl olması hususunda yapılacak bütün çalışmalara katılacağını şu şekilde karara bağlamıştır:

“ Parti Yönetim Kurulumuz 3.10.1995 tarihinde saat 13.00 itibariyle toplanarak, Anamur´un il olması hususunda yapılacak bütün çalışmalara katılma kararı alarak, Milliyetçi Hareket Partisi Anamur İlçe Teşkilatı olarak üzerimize düşen maddi-manevi her türlü gayreti göstereceğimizi, İşbu imzalanan kararla taahhüt ediyoruz. Gündemin tek maddesi bu şekilde görüşülüp karara bağlanarak, toplantıya son verildi.”

 
*****Anamur Refah Partisi Yönetim Kurulu Anamur´un İL olmasına yardımcı olmak için toplanarak şu tavsiye kararını almıştır:

“ Anamur´un il olması için Refah Partisi Yönetim Kurulu olarak desteklerimizi bildiririz.”

1990 – 1995 ´li yıllarda kasabaların İlçe, İlçelerin İl yapıldığı dönemlerde Anamur´un İl olmasına katkıda bulunmak için Siyasi Parti İlçe başkanlarının aldığı kararlar bunlardı.

Bu kararlar doğrultusunda çalışmalar yapılmış ancak sonuç alınamamıştı.

Ne diyelim:

Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.

Hoşça kalınız.

Yazarın Diğer Yazıları
İKİNCİ YARIYIL BAŞLARKEN... (03 Şubat 2019 - Pazar)
GENÇLERDE YARIYIL HEYECANI (18 Ocak 2019 - Cuma)
YENİ YILDA YENİ BİR AİLE MODELİ (01 Ocak 2019 - Salı)
İSLAMİYET BARIŞTAN YANADIR AMA… (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
KURBAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... (20 Ağustos 2018 - Pazartesi)
YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANINA ÖNERİ (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
GAZİ BABAM (07 Nisan 2018 - Cumartesi)
İSLAMDA KUTSAL SAYILAN ÜÇ AYLAR (30 Mart 2018 - Cuma)
GEÇMİŞTEN BİR ANI (16 Mart 2018 - Cuma)
BUGÜN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ… (08 Mart 2018 - Perşembe)
ANAMURLU ŞEHİTLERİMİZ (06 Şubat 2018 - Salı)
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KORKULU RÜYALARI (20 Ocak 2018 - Cumartesi)
BİR YARIŞMANIN ARDINDAN... (20 Ekim 2017 - Cuma)
İSLAMDA İLK ANARŞİSTLER- (15 Ağustos 2017 - Salı)
ORUÇ ÜZERİNE... (28 Mayıs 2017 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (26 Mayıs 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI (24 Mayıs 2017 - Çarşamba)
BAHARIN MÜJDECİSİ; HIDRELLEZ BAYRAMI… (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BİR ANI: İLKOKULA NASIL KAYDOLDUM? (22 Nisan 2017 - Cumartesi)
ÜÇ AYLARIN İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMİ (29 Mart 2017 - Çarşamba)
DOĞUMUM İLE İLGİLİ BİR NOSTALJİ ( 2 ) (01 Mart 2017 - Çarşamba)
BARIŞA GİDEN YOL SEVGİDEN GEÇER (24 Ocak 2017 - Salı)
SİHİR VE SİHİRBAZLIK ÜZERİNE... (20 Aralık 2016 - Salı)
TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİNİN KAYNAĞI (27 Kasım 2016 - Pazar)
KAHRAMAN KADINLARIMIZ (12 Kasım 2016 - Cumartesi)
ANAMUR YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ARDINDAN (24 Eylül 2016 - Cumartesi)
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR… (17 Eylül 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ (05 Haziran 2016 - Pazar)
GÜZELLER VE GÜZELLİKLER DİYARI: ANAMUR (29 Aralık 2015 - Salı)
BARIŞ ÜZERİNE... (03 Kasım 2015 - Salı)
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONA ERERKEN... (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALIDIR (13 Haziran 2015 - Cumartesi)
TÜRKİYE TERÖR OLAYLARINI HAK ETMİYOR (09 Nisan 2015 - Perşembe)
DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI (06 Mart 2015 - Cuma)
ZİL ÇALDI HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA (07 Şubat 2015 - Cumartesi)
BİR ÖDEV BİR HİKAYE (14 Ocak 2015 - Çarşamba)
ANAMUR’DAN KIBRIS’A BARIŞ SUYU (29 Aralık 2014 - Pazartesi)
İŞÇİ VE İŞVEREN HAKLARI... (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
AKINCILAR VE AKINCILIK... (11 Kasım 2014 - Salı)
SAVAŞ VE BARIŞ ANLAYIŞIMIZ (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GÜNDEMDEKİ OKUL : İMAM-HATİP LİSELERİ... (13 Eylül 2014 - Cumartesi)
OSMANLILARDA HUKUK SİSTEMİ (01 Ağustos 2014 - Cuma)
SEVGİLİ VEDAT ÇELİKBAŞ’IN ARDINDAN... (10 Temmuz 2014 - Perşembe)
ORUÇ ÜZERİNE... (06 Temmuz 2014 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
KIZLARIN EĞİTİMİNE İSLAMIN BAKIŞI (23 Mayıs 2014 - Cuma)
Sayfa:
ANAMUR TV

ÇOK YAKINDA!

Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.2922
EURO
5.9886
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Mersin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:06 07:46 12:54 15:27 17:45 19:12