ANAMUR´U TANIYALIM. ANAMUR´DA EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ
-
Tarih: 27.2.2016 21:47:48 / 992okunma / yorum
Gazi Mert (SOHBET KÖŞESİ)

 

ANAMUR´U TANIYALIM: ANAMUR´DA EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Anamur´da 2015-2016 Eğitim-öğretim faaliyetleri en üst düzeye çıkarılmıştır.

Bu konuda bilgi edinmek isteyenler Anamur İlçe Milli Eğitim müdürlüğümüzün İnternet sitesinden her türlü bilgiyi öğrenebilirler.

Anamur´da eğitim öğretim hakkında bir fikir edinebilmemiz için sizleri 25 yıl öncesine götürmek istiyorum.

O dönemlerde Anamur´da İlçe Milli Eğitim Müdürü idim.

Şube müdürlerimle, okul müdürlerimle, öğretmen arkadaşlarımla, memur ve hizmetli arkadaşlarımızla, öğrenci velilerimiz ve öğrencilerimizle çok verimli çalışmalar yapmıştık.

Örnek kaymakamlarla çalışmıştık.

Burada bir anı´mı sizlerle paylaşmak istiyorum:

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yatırımlarla ilgili toplantıdayız.

Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürleri olarak isteklerimiz sıralıyoruz.

Tarsus Milli Eğitim Müdürü en büyük payı almak peşinde…

Güzel bir konuşma yaptı…

Tarsus´ta Amerikan Koleji, özel okullar, okul sayılarını sıraladı.

Yatırım için Mersin´e yapılacak yatırım kadar maddi istekte bulundu.

O yıl Üniversiteye öğrenci verme açısından Mersin Türkiye genelinde 2´inci sırayı almıştı.

Anamur ise Mersin´in İlçeleri içinde Üniversiteyi kazanma açısından 1´inci sırayı almıştı.

Tarsus çok gerilerde kalmıştı…

O yıl İl Milli Eğitim Müdürü yatırımda en büyük payı Anamur´a ayırmıştı…

Birlik içerisinde Anamur´u çok ilerlere taşımıştık.

Bundan 25 yıl önce bile Anamur´da eğitim öğretimin seviyesi çok yüksekti.

Günümüzdeki eğitim öğretimle mukayese edebilmek açısından öncelikle  “Anamur 91”adını verdiğim kitaptaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum:

“““1991´li yıllarda İlçe merkezinde 6, köylerde 62 ilkokul, 4 ilköğretim okulu, 5 lise ve dengi okul, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü, açılışı tamamlanmak üzere olan Sağlık Meslek Lisesi ve Yüksek Okulu ile eğitim-öğretim istenilen seviyeye getirilmiştir.

Son yıllarda adeta şantiyeye dönen okul inşaatlarımızdan Endüstri Meslek Lisesi için 2 milyar 600 milyon lira ayırtılmıştır. Arsası 20.000 metrekaredir. Kız Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi yeni binalarına kavuştuğu, İmam-Hatip Lisesi´nin öğrenci yurdu tamamlandığı takdirde bina yönünden eksiklikler giderilmiş olacaktır.
İlçemizde onarıma ihtiyacı olan ve 1990 programına alınan Lâle, Korucuk, Kızılaliler, Malaklar, Güneybahşiş, Ucarı, Karaçukur Merkez İlkokullarının onarımının taşeronluğu Emanet Komisyonu karan ile köy muhtarlığına verilmiştir.
1990 yılı içinde mahallî imkânlarla Karaçukur, Karaçam Mahallesinde bir derslikli ve bir öğretmen lojmanı yapılmıştır.
1989-1990 öğretim yılında Çarıklar İlkokulunun çatısı değişmiş, boya ve badana işleri tamamlanmış, elektriği olmayan köy ilkokullarına elektrik tesisatı ve boya badana için gerekli malzemeler yine mahallî imkânlarla gerçekleşmiştir.
Mahalli imkânlarla öğretmenevi bahçesi, Atatürk ilkokulu, oyun alanı ve Fatih İlkokulu oyun alanı beton kaplama yapılmıştır.
Geçici binada eğitim ve öğretimini sürdüren Çamlıpınar Vilayet İlkokulunun mahallî imkânlardan yararlanarak bakım ve onarını tamamlanmıştır.
Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak ve çeşitli mevzuatla verilen hizmetleri yapmak ve yaptırmak için gayret sarfedilmektedir.

Okul ve kurumlarda eğitim amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak,

faaliyetlerin Atatürk îlke ve İnkılâplarına uygun olarak gerçekleşmesini temin etmek, öğrencileri her türlü yıkıcı, bölücü ve zararlı etkilerden korumak, öğrenciler ve gençleri kumar, içki, sigara ve zararlı yayınlardan korumak, öğretmen ve öğrencilerin okullara dengeli bir şekilde dağıtımlarını, derslerin boş geçmemesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasını, okul içi ve okullar arası spor, izcilik hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi, Millî ve Mahallî Bayramların programlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi, Öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesi konusunda faaliyetler aralıksız sürdürülmektedir.
Okul ve kurumlardaki personelin teftiş, tetkik, tahkik, taltif ve tecziye işlemleri yürütülmektedir.
Okul ve kurumlar için arazi, arsa temini ve tesislerinin yapım, bakım ve onarımları takip edilmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü´nün yaygın eğitim çalışmalarının daha verimli hale getirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla genel mesleki ve teknik alanlarda eğitilmeleri ve beceri kazanmaları sağlanmaktadır.
Öğrencilerin başarılarının arttırılması, üst derecedeki okulların imtihanlarına hazırlanmaları için yetiştirme ve hazırlama kurslarının açılması sağlanmakta ve koordine edilmektedir.
Okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programlar hazırlanmakta, gerekli tedbir ve tertipler alınmaktadır.

1991 yılı değerlendirmelerine göre İlçe Merkezinde 6 ilkokulda 42 derslik olup 111 öğretmen, 12 hizmetli görev yapmakta, 1989-1990 öğretim yılında 854 kız, 936 erkek, toplam 1890 öğrenci öğretim görmektedir. Öğretmen başına 18 öğrenci isabet etmektedir.
İlköğretim okulunun 1. kademesinde 28 öğretmen olup, 255 kız, 264 erkek, toplam 519 öğrenci öğretim görmekte, derslik sayısı 21 olup, öğretmen başına 22 öğrenci düşmektedir.
Anasınıfları: 9 ilkokulda bulunan 9 anasınıfında 16 öğretmen görev yapmakta ve 1989-1990 öğretim yılında 117 kız, 120 erkek, toplam 237 öğrenci eğitim görmektedir. Öğretmen başına 11 öğrenci isabet etmektedir.
İlçemiz Merkez ve köy ilkokullarında toplam olarak 226 derslik mevcut olup, 350 öğretmen, 4 kadrolu vekil öğretmen, 3 geçici vekil öğretmen, 18 hizmetli görev yapmaktadır. 1989-1990 öğretim yılında 2826 kız, 3038 erkek, toplam 5864 öğrenci öğretim görmektedir.

Öğretmen başına 22 öğrenci isabet etmektedir.
Ortaokullar: 1 müstakil ortaokulda (Ortaköy Ortaokulu) 38 kız, 46 erkek, toplam 88 öğrenci öğretim görmekte, 8 öğretmen, 2 hizmetli ve bir memur görev yapmaktadır.
Merkez İlköğretim Okulu ikinci kademesinde 353 kız, 340 erkek, toplam 693 öğrenci öğretim görmekte, 50 öğretmen, 7 hizmetli ve 2 memur görev yapmaktadır. Yeni 3 ilköğretim okulu daha açılmıştır.
Meslek liseleri bünyesindeki iki ortaokulda 217 kız, 411 erkek, toplam 628 öğrenci öğrenim görmektedir.
Lise bünyesindeki ortaokullarda 404 kız, 553 erkek, toplam 1047 öğrenci eğitim görmektedir.
Liseler: 1 klasik lise (Anamur Lisesi) ve dört meslek lisesi ile (Kız Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, İmam-Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi) 658 kız, 977 erkek, toplam 1635 öğrenci öğretim görmekte, 185 öğretmen, 20 hizmetli ve 9 memur görev yapmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı´na bağlı ilçemiz ilk ve orta dereceli okulları ve kurumlarında 615 eğitim-öğretim sınıfı personeli, 24 genel idare hizmetleri, 47 yardımcı hizmetler sınıfı personeli ile 19 geçici personel olmak üzere toplam 705 öğretmen ve personel görev yapmaktadır.
1989-1990 öğretim yılında ilkokullarda 5345, ortaokul 2456 ve lise ve dengi okullarda 1635, anasınıfı arında 237 öğrenci olmak üzere toplam 9673 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır.
Yukarıda anlatmaya çalıştığımız bina, öğrenci-öğretmen kapasiteleri ile Anamur; eğitim-öğretim ve diğer Millî Eğitim hizmetleri bakımından il olmanın yükünü ve sorumluluğunu kaldırabilecek durumdadır.
İl olmamız sağlandığı anda eğitim-öğretim seviyesinin yükseleceği ve İl´in sağlayacağı avantajlarla daha verimli ve faydalı insanlar yetiştirileceği de bir gerçektir.
İçel´in 1989-1990 öğretim yılında Türkiye genelinde üniversite ve yüksek okullara öğrenci yerleştirmede ikinci olması ve İçel´in ilçeleri arasında Anamur´un birinci sırada bulunması da bu görüşümüzü doğrulamaktadır.
Millî Eğitim açısından Anamur il olmaya müsait bir yapıya sahiptir.”””

Bunlar 25 yıl önce Anamur´un İl olması için hazırladığım “ANAMUR-91” adlı kitabımdan alınmıştır.

Ya bugün…

Bugün Anamur´da 41 adet Okul ve kurum vardır.

Derslik sayısı arzu edilen hedeflere ulaşmış ve Anamur´da 506 derslik vardır.

Anamur´un nüfusuna oranla öğrenci sayısı yeterlidir ve 12.509 öğrenci eğitim görmektedir.

Öğretmen sayısı her geçen gün artmakta ve şu anda 751 öğretmen görev yapmaktadır.

Derslik başına öğrenci sayısı Milli Eğitim Bakanlığının standartlarına yakın şekilde İlkokul+Ortaokulda 29, Genel Ortaöğretimde 26, Mesleki ve teknik okullarda 27´ dir.

Anamur´un beklentilerinden biri olan Mersin Üniversitesine bağlı Anamur Meslek Yüksek okulunun 2015-2016 yılında yeni binasına kavuşması Eğitim öğretim açısından çıtanın yükselmesine sebep olmuştur.

1995-1996 yılında açılan Anamur Meslek Yüksek Okulu aradan geçen yaklaşık 20 yıllık süre içerisinde bir müddet eski Hükümet konağında ve uzunca bir müddet de Anamur İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda eğitimini sürdürmüştü.

Hatırlıyorum…

Yüksek okulun açıldığı yıllarda Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü idim.

Anamur´a yüksek okul açılışı için yaptığımız bütün müracaatlar bina yokluğu sebebiyle reddedilmişti.

O dönemde Mersin Milletvekili olan aile dostumuz Sayın Fevzi Arıcı´nın gayretleriyle yazışmalarda makamlar atlayarak yani Anamur Kaymakamlığını, Mersin Valiliğini, Mersin Üniversitesini ve Ankara´daki ilgili birimleri devre dışı bırakarak bizzat Milli Eğitim Bakanının özel emir ve talimatlarıyla yüksek okulun açılması kararı alınmıştı.

Makam atlayarak Milli Eğitim Bakanına yazdığım dilekçe´nin bir suretini özel kütüphanemde itina ile saklamaktayım.

Yine hatırlıyorum.

O dönemin parasıyla Sayın Fevzi Arıcı 250 milyon TL. Yardım yapmış ve eski hükümet konağında yüksek okul açılmıştı.

…Ve bu yıl Ören mahallesindeki yeni binasına taşınmıştı.

Ören mahallesinde açılışı yapılan yeni binanın yapılabilmesi için İlçemizin ileri gelenlerinden yakın akrabam sevgili Ertuğrul Ayhan bir dernek kurmuş, dernek yöneticileriyle birlikte binanın karkas bölümünü yaptırmış ve 21 derslikli,

bünyesinde 2 adet bilgisayar laboratuarı, bir spor kompleksi, bir adet konferans salonu ve Kredi Yurtlar Kurumu´na ait 940 kişilik yurt binası bulunan Yüksek okul tüm eksiklikleri tamamlanarak yakın akrabamız Profesör Doktor Sayın Ali Ayhan tarafından tamamlanmıştır.

Açılış töreni Sayın Ali Ayhan´ın da katılımıyla Mersin Valisi,Mersin Üniversitesi rektörü, rektör yardımcıları, civar İl ve ilçe yönetici ve kaymakamlarımızın katılımıyla gerçekleşmiş, öğrenciler yeni okullarına taşınmışlardır.

Burada bir anıyı anlatmadan geçemeyeceğim.

Yüksek okulun karkas bölümünün yapılışı sırasında Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 1 araba çimento alınıyor…

Derneğin çimentoyu indirmek için işçiye verecek para yok…

Dernek başkanı Sayın Tuğrul Ayhan tek başına çimentoyu boşaltıyor ancak ayağı kayıp yere düşüyor ve ayağı kırılıyor…

Bunu bizzat Tuğrul Ayhan´dan işitmişliğim var…

Zor şartlarda karkas bina hazırlanmış, Sayın Ali Ayhan tarafından tüm eksiklikleri tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

Adı:  “Prof.Dr. Ali Ayhan Kampüsü Anamur Meslek Yüksek Okulu”    olmuştur.

…Ve Meslek Yüksek Okulunun Fakülteye veya Üniversiteye dönüşmesi için çalışmalara başlanmıştır.

2015 – 2016 Eğitim – Öğretim yılında Anamur, Milli Eğitim Bakanlığımızın emir ve direktifleri doğrultusunda istenilen hedeflere ulaşmıştır.

Hoşça kalınız.

Yazarın Diğer Yazıları
İKİNCİ YARIYIL BAŞLARKEN... (03 Şubat 2019 - Pazar)
GENÇLERDE YARIYIL HEYECANI (18 Ocak 2019 - Cuma)
YENİ YILDA YENİ BİR AİLE MODELİ (01 Ocak 2019 - Salı)
İSLAMİYET BARIŞTAN YANADIR AMA… (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
KURBAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... (20 Ağustos 2018 - Pazartesi)
YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANINA ÖNERİ (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
GAZİ BABAM (07 Nisan 2018 - Cumartesi)
İSLAMDA KUTSAL SAYILAN ÜÇ AYLAR (30 Mart 2018 - Cuma)
GEÇMİŞTEN BİR ANI (16 Mart 2018 - Cuma)
BUGÜN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ… (08 Mart 2018 - Perşembe)
ANAMURLU ŞEHİTLERİMİZ (06 Şubat 2018 - Salı)
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KORKULU RÜYALARI (20 Ocak 2018 - Cumartesi)
BİR YARIŞMANIN ARDINDAN... (20 Ekim 2017 - Cuma)
İSLAMDA İLK ANARŞİSTLER- (15 Ağustos 2017 - Salı)
ORUÇ ÜZERİNE... (28 Mayıs 2017 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (26 Mayıs 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI (24 Mayıs 2017 - Çarşamba)
BAHARIN MÜJDECİSİ; HIDRELLEZ BAYRAMI… (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BİR ANI: İLKOKULA NASIL KAYDOLDUM? (22 Nisan 2017 - Cumartesi)
ÜÇ AYLARIN İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMİ (29 Mart 2017 - Çarşamba)
DOĞUMUM İLE İLGİLİ BİR NOSTALJİ ( 2 ) (01 Mart 2017 - Çarşamba)
BARIŞA GİDEN YOL SEVGİDEN GEÇER (24 Ocak 2017 - Salı)
SİHİR VE SİHİRBAZLIK ÜZERİNE... (20 Aralık 2016 - Salı)
TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİNİN KAYNAĞI (27 Kasım 2016 - Pazar)
KAHRAMAN KADINLARIMIZ (12 Kasım 2016 - Cumartesi)
ANAMUR YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ARDINDAN (24 Eylül 2016 - Cumartesi)
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR… (17 Eylül 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ (05 Haziran 2016 - Pazar)
GÜZELLER VE GÜZELLİKLER DİYARI: ANAMUR (29 Aralık 2015 - Salı)
BARIŞ ÜZERİNE... (03 Kasım 2015 - Salı)
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONA ERERKEN... (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALIDIR (13 Haziran 2015 - Cumartesi)
TÜRKİYE TERÖR OLAYLARINI HAK ETMİYOR (09 Nisan 2015 - Perşembe)
DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI (06 Mart 2015 - Cuma)
ZİL ÇALDI HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA (07 Şubat 2015 - Cumartesi)
BİR ÖDEV BİR HİKAYE (14 Ocak 2015 - Çarşamba)
ANAMUR’DAN KIBRIS’A BARIŞ SUYU (29 Aralık 2014 - Pazartesi)
İŞÇİ VE İŞVEREN HAKLARI... (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
AKINCILAR VE AKINCILIK... (11 Kasım 2014 - Salı)
SAVAŞ VE BARIŞ ANLAYIŞIMIZ (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GÜNDEMDEKİ OKUL : İMAM-HATİP LİSELERİ... (13 Eylül 2014 - Cumartesi)
OSMANLILARDA HUKUK SİSTEMİ (01 Ağustos 2014 - Cuma)
SEVGİLİ VEDAT ÇELİKBAŞ’IN ARDINDAN... (10 Temmuz 2014 - Perşembe)
ORUÇ ÜZERİNE... (06 Temmuz 2014 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
KIZLARIN EĞİTİMİNE İSLAMIN BAKIŞI (23 Mayıs 2014 - Cuma)
Sayfa:
ANAMUR TV

ÇOK YAKINDA!

Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.2922
EURO
5.9886
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Mersin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:06 07:46 12:54 15:27 17:45 19:12