AÇILIŞININ 40´INCI YILINDA ÖRNEK BİR OKUL; ANAMUR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
-
Tarih: 16.5.2017 17:18:59 / 927okunma / yorum
Gazi Mert (SOHBET KÖŞESİ)

AÇILIŞININ 40´INCI YILINDA ÖRNEK BİR OKUL; ANAMUR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Bundan 40 yıl önce 30 Ekim 1977´de Anamur İmam Hatip Lisesi açılmıştı.
Okula kurucu müdür olarak atanmış ve 12 yıl okul müdürlüğü yapmıştım…
Eğitim öğretimde, kültürel ve sportif faaliyetlerde örnek ve başarılı bir okul bırakmıştım…
Benden sonra gelen 10´un üzerinde okul müdürü okulun başarılarına başarı katmıştı.
Aradan 40 yıl geçmiş...
21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 11.00´de okul bahçesinde okulun 40´ıncı açılışı kutlanacak…
Orada her şey konuşulacak, herkes konuşacak…
Eski-yeni bütün öğrencilerimizi, öğrenci velilerimizi, Anamur-Bozyazı kardeş okul öğrencilerini değerli halkımızı açılış programımıza bekliyoruz…
Bu vesile ile İmam Hatip Liseleri ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Son günlerde eğitim öğretim alanındaki çalışmalar gerçekten İmam Hatip Liselerini gündeme taşımıştır.
28 Şubat Postmodern darbesiyle alınan 8 yıllık kesintisiz eğitim İmam Hatip Liselerinin orta kısmını kapatmakla bu okullara büyük darbe vurmuş, okula gidenlerin oranı yüzde yetmişlerden yüzde otuzlara düşmüştü.
Şu anda alınan 4+4+4 diye bilinen eğitim sistemiyle kesintisiz eğitim kesintili ve zorunlu 12 yıla çıkarılmış ve İmam Hatip Liselerinin önü açılmıştır.
Hem de binlerce Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları olarak…
Nedir İmam Hatip Liseleri?
İmam Hatip Lisesi mezunları: Bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında çeşitli hizmetler yaparken diğer taraftan tıp, hukuk, iktisat, mühendislik, işletme, idarecilik ve öğretmenlik gibi mesleklere yönelmiş, içinde bulundukları diğer meslek sahipleriyle uyum içinde örnek hizmetler sergileyen örnek bir kuruluşumuzdur.
İmam-Hatip Liseleri; Ülkemizin ihtiyaç duyduğu aydın din adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir meslek lisesidir.
Açıldığı günden buyana geçen zaman içerisinde okuma imkânından mahrum bulunan on binlerce genç insanımıza okuma imkanı sağlamıştır.
Bugün İmam Hatip Lisesi mezunu gençler devletin çeşitli ve en üst kademelerinde üstün bir görev anlayışı ile hizmet vermektedir.
İmam Hatip Liseleri milletin bağrından çıkan müesseseler olduğu için devlet-millet bütünleşmesinin en güzel örneğidir.
Bu okullar; öğrencilerini bir taraftan yüksek öğrenime hazırlarken, diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığının personel ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahip yeni yeni elemanlar yetiştirmektedir.
Milli Eğitim Temel Kanununda, 32. maddede belirtildiği gibi:
“İmam Hatip Liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur´an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili elemanları yetiştirmek üzere milli eğitim bakanlığınca açılan orta öğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.”
Bugün İmam Hatip Lisesi mezunları bir yandan Diyanet işleri Başkanlığı kadrolarına müracaat ederken diğer yandan diğer lise ve dengi okul mezunlarında olduğu gibi ÖSYM sistemi içinde Yüksek öğretim kurumlarına başvurabiliyorlar.
Mezunlarının istihdam alanı konusunda imam Hatip Liseleri şanslı bir kuruluştur.
Bu gün Türkiye´de yaklaşık 70 binin üzerinde cami bulunmaktadır. Camilerdeki görevli sayısı da 70 bin civarındadır.
En az 70 bin dolayında müezzin – kayyum veya büyük camilerde çift görevliye de ihtiyaç duyulduğu düşünülürse Diyanet İşleri Başkanlığında toplam 50 bine yakın cami görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bir de bu teşkilatta çalışan Kur´an Kursu Öğreticisi, Memur, Daktilografi gibi kimselerin de İmam Hatip Lisesi mezunu olması şartının getirildiği düşünülürse, 2017´li yıllarda en az iki yüz bin İmam Hatip Lisesi mezununa ihtiyaç vardır.
Yılda 25 bine yakın mezun veren bu okulların öğrencileri ÖSYM´ ye girmeseler bile yine de yeni kadrolar ihdas edildiği takdirde diyanetin ihtiyacını karşılayamayacaktır.
Oysa bu okul mezunlarının mesleğe yönelme oranı yüzde elli civarındadır. Geri kalan yüzde elli civarındakiler de başka branş ve mesleklere kaymaktadır.
Bu okullar sadece Diyanet İşleri Başkanlığına eleman yetiştiren okullar değildir. Bu okullardan mezun olanlar bütün meslek kuruluşlarında görev yapmaktadır.
Bazı kimselerin İmam Hatip Liseleri aleyhine büyük bir kampanya açmış olduklarını söylüyor ve bunun sebeplerini soruyorsunuz.
Yakın zamanlara kadar ve hatta bugünlerde İmam Hatip Liseleri aleyhinde bulunan bazı zümreler vardır.
Bu kesimlerden bir kısmı imam Hatip Liselerinde ehliyetli din adamlarının yetişmeyeceği endişesindedirler.
Onlara göre devletin gözetim ve denetiminde olan mevcut müfredat programına göre yoğun kültür dersleri arasında meslek derslerine ağırlık verilemez ve bu okullardan üstün derecede Mihrap adamı yetişemez.
Bu kesimin diğer bir kısmı da bunun tam zıddını düşünüyorlar.
Bunlara göre:
Arapça, Kur´an, Fıkıh, Hadis, Kelam gibi derslerin yanında kültür dersleri yönünden emsal liseler düzeyinde bilgili öğrenci yetişemez.
Bu kimseler İmam Hatip Liselerinin birer gericilik yuvası olduğunu iddia ediyorlar ve bu müesselerden kafası aydın, genç idealistlerin yetişemeyeceğini savunuyorlar.
Bugün her iki iddianın da geçersiz olduğu görülmektedir.
Çünkü: Kısa zamanda okulların meslek ve kültür dersleri takviye edildi. Mesleki çalışmalara ağırlık verildi. İstenen hedeflere ulaşıldı.Kültürel yönden emsal liseleri geride bırakacak şekilde başarılı oldu.
İmam Hatip Liselerinin gerçek aydın ve dinamik gençleri kültür ve mesleki bilgileriyle artık kendilerini kabul ettirmişlerdir.
Okullar arası; fikir ve spor müsabakalarında kazandıkları muvaffakıyetler, müfettiş raporlarıyla tespit edilmiş başarı oranlarıyla bu gençler, memleketin en aranan elamanları olmaya hak kazanmışlardır.
Bu gün imam Hatip Lisesi mezunu Cumhurbaşkanı, Başbakan, Müftü, avukat, mühendis, kaymakam, öğretmen, belediye başkanı, asistan, doktor, milletvekili, bakan… sayısı az değildir.
İmam Hatip Lisesi mezunları dünyanın, memleketin her köşesinde büyük bir fedakarlık ve yurtseverlikle görevlerini yapmaktadırlar.
Bunlar henüz filizlenme çağındaki çalışmalardır.
Görünen odur ki bir gün bu gençler her sahada memleketin mukadderatını ellerine alacaklar ve diğer lise ve meslek lisesi mezunlarıyla omuz-omuza gönül birliği içinde memleketin kalkınmasında söz sahibi olacaklardır.
Din adamı olarak bilinen kimseler arasında da İmam Hatip Liseleri aleyhine bulunanlar görülmektedir.
Bu konudaki endişe ve üzüntülere katılıyoruz.
Dışarıdan gelen hücumlara “evet” ama, içeriden yükselen en küçük bir saldırı örneği, bu memleketin yaşadığı çorak ve kurak devirleri bilen insanlar için ümit kırıcı oluyor ve bu davaya en küçük sempatisi olan herkesi kahrediyor.
Esasen bunlar geçici rüzgârlardır. Normal karşılanmalı ve fazla alevlendirilmemelidir.
Din adamları bölünmez bir bütündür.
Tehlikeli rüzgârların bu kadar kuvvetli ve çok yönlü olduğu bir devirde teferruattaki küçük görüş ayrılıklarının önemsenmemesi lazımdır. İlahiyat fakülteleri, İmam Hatip Liseleri, Kur´an Kursları gaye birliği içinde büyük bir gönül huzuru ile milletin kendilerine yüklediği görevleri en iyi şekilde yapmaktadırlar ve tam bir birlik ve beraberlik içindedirler.
Güçlü kalmak birlik olmakla mümkündür.
Bütün bunlar Anamur Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışının 40 yıl dönümünde dile getirilecektir.
Hepinizi bekliyoruz.
Hoşça kalınız.

Yazarın Diğer Yazıları
İKİNCİ YARIYIL BAŞLARKEN... (03 Şubat 2019 - Pazar)
GENÇLERDE YARIYIL HEYECANI (18 Ocak 2019 - Cuma)
YENİ YILDA YENİ BİR AİLE MODELİ (01 Ocak 2019 - Salı)
İSLAMİYET BARIŞTAN YANADIR AMA… (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
KURBAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... (20 Ağustos 2018 - Pazartesi)
YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANINA ÖNERİ (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
GAZİ BABAM (07 Nisan 2018 - Cumartesi)
İSLAMDA KUTSAL SAYILAN ÜÇ AYLAR (30 Mart 2018 - Cuma)
GEÇMİŞTEN BİR ANI (16 Mart 2018 - Cuma)
BUGÜN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ… (08 Mart 2018 - Perşembe)
ANAMURLU ŞEHİTLERİMİZ (06 Şubat 2018 - Salı)
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KORKULU RÜYALARI (20 Ocak 2018 - Cumartesi)
BİR YARIŞMANIN ARDINDAN... (20 Ekim 2017 - Cuma)
İSLAMDA İLK ANARŞİSTLER- (15 Ağustos 2017 - Salı)
ORUÇ ÜZERİNE... (28 Mayıs 2017 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (26 Mayıs 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI (24 Mayıs 2017 - Çarşamba)
BAHARIN MÜJDECİSİ; HIDRELLEZ BAYRAMI… (04 Mayıs 2017 - Perşembe)
BİR ANI: İLKOKULA NASIL KAYDOLDUM? (22 Nisan 2017 - Cumartesi)
ÜÇ AYLARIN İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMİ (29 Mart 2017 - Çarşamba)
DOĞUMUM İLE İLGİLİ BİR NOSTALJİ ( 2 ) (01 Mart 2017 - Çarşamba)
BARIŞA GİDEN YOL SEVGİDEN GEÇER (24 Ocak 2017 - Salı)
SİHİR VE SİHİRBAZLIK ÜZERİNE... (20 Aralık 2016 - Salı)
TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİNİN KAYNAĞI (27 Kasım 2016 - Pazar)
KAHRAMAN KADINLARIMIZ (12 Kasım 2016 - Cumartesi)
ANAMUR YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ARDINDAN (24 Eylül 2016 - Cumartesi)
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR… (17 Eylül 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ (05 Haziran 2016 - Pazar)
GÜZELLER VE GÜZELLİKLER DİYARI: ANAMUR (29 Aralık 2015 - Salı)
BARIŞ ÜZERİNE... (03 Kasım 2015 - Salı)
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONA ERERKEN... (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALIDIR (13 Haziran 2015 - Cumartesi)
TÜRKİYE TERÖR OLAYLARINI HAK ETMİYOR (09 Nisan 2015 - Perşembe)
DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI (06 Mart 2015 - Cuma)
ZİL ÇALDI HAYDİ ÇOCUKLAR OKULA (07 Şubat 2015 - Cumartesi)
BİR ÖDEV BİR HİKAYE (14 Ocak 2015 - Çarşamba)
ANAMUR’DAN KIBRIS’A BARIŞ SUYU (29 Aralık 2014 - Pazartesi)
İŞÇİ VE İŞVEREN HAKLARI... (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
AKINCILAR VE AKINCILIK... (11 Kasım 2014 - Salı)
SAVAŞ VE BARIŞ ANLAYIŞIMIZ (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GÜNDEMDEKİ OKUL : İMAM-HATİP LİSELERİ... (13 Eylül 2014 - Cumartesi)
OSMANLILARDA HUKUK SİSTEMİ (01 Ağustos 2014 - Cuma)
SEVGİLİ VEDAT ÇELİKBAŞ’IN ARDINDAN... (10 Temmuz 2014 - Perşembe)
ORUÇ ÜZERİNE... (06 Temmuz 2014 - Pazar)
RAMAZANA GİRERKEN... (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
KIZLARIN EĞİTİMİNE İSLAMIN BAKIŞI (23 Mayıs 2014 - Cuma)
Sayfa:
ANAMUR TV

ÇOK YAKINDA!

Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Mersin için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:06 07:46 12:54 15:27 17:45 19:12